Varaa maksuton neuvonta

Keskustele asiantuntijan kanssa miten osallistaminen edistää tavoitettasi

Tee parempaa tulosta – johda osallistavasti

Olemme osallistavan johtajan yhteistyökumppani tilanteissa, joissa ihmiset pitää saada mukaan ideoimaan, toimimaan ja kehittymään. Anna sidosryhmiesi auttaa sinua ratkomaan organisaatiosi haasteita ja löytämään uusia mahdollisuuksia.

Saat verkkopohjaisella menetelmällämme muutamassa viikossa sellaista tietoa, jota muuten olisi työlästä tai jopa mahdotonta saada esille, ja jota voit hyödyntää välittömästi toimintasi kehittämisessä. Samalla viestit ja sitoutat esimerkiksi henkilöstöä muutokseen.

”Aloittaessani tehtävässä käytin henkilöstön näkemysten analyysiä pitkään yhtiön kehittämisen yhtenä kulmakivenä.”

Repe Harmanen, toimitusjohtaja, Solteq

Blogi

Järjestön johtamisessa asiantuntijuuden ymmärrys tärkeintä

Järjestön johtamisessa on yritysorganisaatioon verrattuna samanlaisuuksia että eroja. Luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen tapahtuu molemmissa kutakuinkin samalla tavalla. Lähinnä siihen voi vaikuttaa omalla tekemisellä. Lue lisää

Uuden ajan ammattiliitto on jäsenen kumppani

Ammattiyhdistysliikettä on moitittu viime aikoina vanhanaikaiseksi, joustamattomaksi ja nykypäivän työelämää ymmärtämättömäksi. Ajoittain koko ay-liikkeen tarpeellisuus on asetettu kyseenalaiseksi. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kehittämisasiantuntija Aki Reinimäen mukaan työntekijöiden tarve avulle, neuvoille ja koulutuspalveluille työelämän muutostilanteissa on kuitenkin kasvussa. Lue lisää

Strategista kehittämistä koulutukseen ja tutkimukseen

Suomen koulutusjärjestelmä on PISA-tutkimuksessa menestymisen ansiosta hyvin tunnettu maailmalla. Hyvistä kokemuksista voi ottaa oppia muidenkin maiden koulutusjärjestelmien kehittämisessä. Fountain Park järjesti aiheesta seminaarin 8.11.2016 Berliinissä Pohjoismaiden suurlähetystössä. Lue lisää

Ajankohtaista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet erittäin tärkeitä saksalaisille yrityksille

72% saksalaisista yrityksistä pitää YK:n kestävän kehityksen periaatteita (SDG Sustainable Development Goals) erittäin tärkeinä. 52 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä toteuttaa jo periaatteita ja 21 % aikoo tehdä niin lähitulevaisuudessa. Lue lisää

Koulutusviennin pullonkaulana strategisen tahtotilan ja rahoituksen puute

Koulutusviennistä toivotaan paljon vientituloja lähivuosina, koska koulutusjärjestelmäämme pidetään kansainvälisesti maineikkaana. Suomalaisten koulutusviennin ammattilaisten näkökulmasta viennin tehostamiseksi tarvitaan nyt investointeja ja strategisen tahtotilan määrittelyä. Myös koulutusvientiä tekevien myyntiosaamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Lue lisää

Kehitä Team Finland -toimintaa

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.  Elinkeinoministeri Olli Rehn asetti 6.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Team Finland -toiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Tässä aivoriihessä pääset ideoimaan ja priorisoimaan Team Finland –toiminnan kehittämistä. https://www.strategysignals.com/38795-31675-890@fin&nish  Lue lisää

Lataa osallistajan opas

osallistajan opas Osallista fiksusti ja lataa käyttöösi vinkit:
– miksi osallistaminen kannattaa
– keitä osallistaa
– miten vältät sudenkuopat
Lataa maksuton opas tästä.

Miten parannan asiakaskokemusta?

Asiakaskokemusta mitataan yrityksissä paljon. Ydinkysymys on kuitenkin se, kuinka tietoa hyödynnetään ja miten se johtaa toimintaan. Lue lisää…

Kuinka uusi toimitusjohtaja saa tilannekuvan nopeasti?

Useat johtamisoppaat kertovat noin sadan päivän ajanjaksosta, jolloin uuden johtajan tulee muodostaa käsitys organisaatiosta ja sen tulevaisuudesta. Lue lisää…

Esimerkkejä asiakkaistamme