Strategiaprosessi ketteräksi yhdessä kehittämällä

Strategiaprosessi ja sen läpivienti laajassa organisaatiossa on suuri haaste. Laajamittainen vuoropuhelu ihmisten kanssa  tuo realismia strategiaan ja auttaa näkemään syvimmät sudenkuopat ja suurimmat mahdollisuudet tulevaisuuden kannalta.

Piilevän tiedon esiin kaivaminen, olemassa olevan käsityksen haastaminen ja täydentäminen avoimen strategiaprosessin kautta on ketterän strategian ja sitä kautta menestymisen avain. Aikojen muuttuessa on otettava käyttöön uudet keinot strategiseen suunnitteluun. Perinteisessä valmistelutyössä ei välttämättä oteta toimijoiden ääntä aidosti, osallistavasti ja luottamuksellisesti huomioon.

Yksi keskeinen syy strategiaprosessin onnistumiselle on usein, että se toteutetaan vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.


Verkkoaivoriihemme avulla:
  • sitoutumista kasvatetaan ottamalla henkilöstö ja sidosryhmät mukaan yhteiseen kehittämiseen. Näin strategiasta muovataan paras mahdollinen.
  • strategiaprosessin eri vaiheet – pohjustus ja valmistelu, päätösten teko sekä  seuranta – tulevat myös organisaatiolle tutuiksi.
  • johto saa enemmän aikaa ennakointiin
  • johto pystyy varautumaan muutoksiin ja tarvittaessa tekemään nopeitakin korjausliikkeitä.

Vapausasteita luovuudelle on - jos niin halutaan.

Lue lisää strategian laatimisesta sekä strategiaprosessin vaiheista ja pyydä asiantuntijamme kertomaan lisää!
Olennaista oli sitouttaa koko joukkueemme (3000 henkeä) työkalun avulla keskeisiin strategisiin päämääriimme. Saimme aiemman muutaman kymmenen ryhmätöihin osallistuneen sijaan mukaan satoja henkilöitä. Saimme myös lukuisia hyviä uusia ideoita ja toisaalta vahvistusta itsellemme niistä ideoista, jotka toistuivat identtisinä useissa kommenteissa." Matti Malmberg, toimitusjohtaja
YIT Kiinteistötekniikka

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa toimintaympäristön trendeistä ja viimeisimmistä raporteista sekä tutkimustuloksista ja uusimmat blogikirjoituksemme.

Keskustellaan lisää miten voimme
yhdessä tukea toimintaasi!

Sulje