Kansalaiset toivovat muutoksia ajokortin hankintaan ja nopeusrajoituksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö keräsi lokakuussa sidosryhmien näkemyksiä siitä miten liikenne- ja viestintäalan sääntelyä voisi ja pitäisi karsia tai miten sitä pitäisi muuttaa. Suurin osa vastasi sidosryhmäkyselyyn yksityisenä kansalaisena. Vastaukset jakaantuivat melko laajalle alalle. Eniten ehdotuksia annettiin liikennepolitiikan alalta ja erityisesti maaliikenteestä. Näkemyksiä annettiin ajokorttisäännöksistä, nopeusrajoituksista, tavaraliikenteestä ja taksielinkeinosta. Viestintäpolitiikan puolella keskustelua aiheutti sähköisen viestinnän… Lue lisää!

Fountain Park aktiivinen korkeakouluyhteistyössä – nyt teemana yritysvastuu

Yhteistyö opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa on kiinteä osa Fountain Parkin toimintaa. Vuosien varrella Fountain Park on saanut mm. tarjota harjoittelupaikkoja, järjestää tapahtumia ja olla mukana tukemassa useiden erilaisten opinnäytetöiden tekemistä. Viime kesänä Fountain Park osallistui Turun ammattikorkeakoulun Corporate Social Responsibility -kurssille pitämällä vierailuluennon, jolla Anu Kokko kertoi yritysten sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Osana kurssia… Lue lisää!

Global Cleantech Summit käynnistyy viikon kuluttua Helsingissä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön tiedote The Global Cleantech Summit 2015 järjestetään 8.–10.9.2015 Helsingissä Kalastajatorpalla ja Finlandia-talossa. Se tarjoaa näkökulmia, yrityskontakteja ja mahdollisuuden vuoropuheluun puhtaan teknologian globaaleista ratkaisuista ja menestystarinoista, jotka ovat avain tulevaisuuden kestävään kasvuun. Konferenssiin odotetaan yhteensä 500 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Konferenssi on tarkoitettu yritysjohtajille, poliittisille päättäjille, sijoittajille, tutkijoille, medialle ja… Lue lisää!

Helsinki kysyy asukkailta: miten sinä johtaisit kaupunkia?

Helsinki valmistelee johtamisjärjestelmänsä uudistamista ja toivoo sen tueksi asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä. Keskusteluun voi osallistua ja ideoita esittää verkossa toteutettavassa aivoriihessä ja kaupungintalolla 8. syyskuuta järjestettävässä asukastilaisuudessa. Lue lisää!

Stakeholder dialogues enable enhanced communication

Brainstorming to boost a conference and to provide leverage & effect to the results Fountain Park has developed a concept to provide conference organizers with a large, diverse and global virtual attendance in their event. This is attained through an online interface to a greater crowd of experts and general public eager to take… Lue lisää!

Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä. Verkossa toteutettava kysely on valmistelua The Global Cleantech Summit 2015 -konferenssille, joka kokoontuu Helsingissä 8.-10.9.2015. – Verkkoaivoriihen vastaajat ovat sitä mieltä, että suuri osa seuraaviin globaaleihin edistysaskeliin tarvittavista ratkaisuista… Lue lisää!

Alueiden on osattava ja uskallettava erikoistua

Juuri päättyneen aluekehittämisen verkkoaivoriihen osallistujien mielestä alueiden pitäisi erikoistua ja erilaistua omille vahvuusalueilleen. Uskallusta ja rohkeutta alueiden vahvuusalueille erikoistumiseen peräänkuulutettiin paljon, mutta konkreettisia keinoja tähän nähtiin vielä vähän. Luottamus erilaistumisella saataviin hyötyihin ja elinvoimaisten ekosysteemien syntymiseen on osittain vielä heikkoa, ja säädösten koetaan kunta- ja maakuntatasolla rajoittavan uusia avauksia ja hyötyjen syntymistä. Aivoriiheen osallistuttiin… Lue lisää!

A new perspective on higher education strategy work – Fountain Park and Profitmakers start co-operation

Fountain Park Oy (Ltd) and Profitmakers Oy (Ltd) have signed a co-operation agreement, which deepens the service offering particularly in demanding network-based co-creation and strategic management/renewal projects. Co-operation serves particularly educational institutions, as Profitmakers CEO, Doctor of Science (Econ.) Lauri Tuomi has significant experience in corporate and public sector organizations in the strategy process facilitation, as… Lue lisää!