Tulevaisuuden kunta on yhteisöllinen ja osallistava

Tulevaisuuden kunta on monin tavoin avoin kysymys, sillä sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Monet globaalit trendit ja maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako haastavat kuntien toimintaa ja toimintatapoja. Kuntaliitolle toteuttamamme kansalaiskeskustelun tulos viittaa yhteisöllisyyden nousuun. Lue lisää!

Uuden ajan ammattiliitto on jäsenen kumppani

Ammattiyhdistysliikettä on moitittu viime aikoina vanhanaikaiseksi, joustamattomaksi ja nykypäivän työelämää ymmärtämättömäksi. Ajoittain koko ay-liikkeen tarpeellisuus on asetettu kyseenalaiseksi. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kehittämisasiantuntija Aki Reinimäen mukaan työntekijöiden tarve avulle, neuvoille ja koulutuspalveluille työelämän muutostilanteissa on kuitenkin kasvussa. Lue lisää!

Strategista kehittämistä koulutukseen ja tutkimukseen

Suomen koulutusjärjestelmä on PISA-tutkimuksessa menestymisen ansiosta hyvin tunnettu maailmalla. Hyvistä kokemuksista voi ottaa oppia muidenkin maiden koulutusjärjestelmien kehittämisessä. Fountain Park järjesti aiheesta seminaarin 8.11.2016 Berliinissä Pohjoismaiden suurlähetystössä. Lue lisää!

Ota asiakkaan näkökulma sote-muutoksen keskiöön

Asiakkaat toivovat yhä enemmän sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. ICT-edellä meneminen on kuitenkin vaarallista, jos se tehdään vain nykyisiä palveluja sähköistämällä. Palvelun osuvuus oikeaan tarpeeseen edellyttää asiakkaiden osallistamista palvelukehitykseen heti alusta alkaen. Lue lisää!

Ruotsalainen diskuteeraus osallistaa kaikki

Kun joutuu kohtaamaan suomalaisena johtajana ulkomaisten yritysten tavat toimia, ovat silmät kenties vieläkin ulkopuolisemmat ja siksi ainakin alkuun tarkemmat. Havainnot sekä hämmästyttävät että ihastuttavat. Suomessa keskustellaan usein erityisesti ruotsalaisten erilaisesta johtamiskulttuurista. Väitetään heidän diskuteeraavan asiat kuoliaaksi. Toisaalta monet ovat todenneet ruotsalaisten menestyneen suomalaisia paremmin monilla teollisuuden ja kaupan aloilla. Ruotsalaisten strategista ajattelua ja määrätietoisuutta… Lue lisää!