Alueiden kilpailukyky ja ihmisten sujuva arki alueiden kehittämisen painopisteenä

Aluekehitys

Aluekehittämisen painopisteet on kiteytetty kolmeen linjaukseen: uudistumisella kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta ja hyvinvointia kumppanuuksilla. TEM julkaisi tiedotteessaan alueiden kehittämisen painopisteet vuosille 2016–2019, jotka hallitus oli hyväksynyt 25.2.2016. 

 

Koko Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on elinkeinoelämän aktiivinen uudistaminen, maan sisäiset ja ulkoiset yhteydet sekä toimivan toimintaympäristön luominen niin yrityksille kuin ihmisillekin.

Hallituksen tavoitteena on nostaa maan talous kestävälle kasvun uralle koko Suomen voimavaroja hyödyntämällä. Suomen kilpailukyvyn rakentamisessa keskeistä on myös ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteena on, että koko maassa on myös tulevaisuudessa tasa-arvoiset palvelut ja elämisen edellytykset.

Aluekehittämispäätös strategisena asiakirjana ohjaa ja mahdollistaa eri alueiden vahvuuksien kehittämisen. Hallitus varmistaa aluekehittämispäätöksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen kytkemällä sen tiiviisti hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutukseen ja seurantaan. Aluekehittämispäätös huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa ja maakuntien liitot ottavat huomioon nämä painopisteet maakuntaohjelmissaan sekä edistävät sen toteuttamista.

Aluekehittämispäätös on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen sekä muiden alueiden kehittämiseen keskeisesti vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Verkkoaivoriihellä kerättiin ajatuksia ja ideoita

Aluekehittämispäätöksen valmistelua tehtiin avoimella yhteistyöllä yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kevään 2015 aikana koottiin ajatuksia ja ideoita avoimella verkkoaivoriihellä, johon osallistui yli 800 henkilöä. Se keräsi 1350 ideaa.

Syyskuussa käytiin verkkoaivoriihen toinen kierros. Siinä arvioitiin, mitkä kertyneistä ideoista ovat tärkeimpiä ja mihin on saatava muutos. Lisäksi pohdittiin, miten tärkeimpiä asioita pitäisi edistää. Vastaukset toimivat aineistoina työpajoille, joissa linjausehdotuksia ryhdytään muodostamaan.

Lue lisää TEM:in tiedotteista:

25.2.2016 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet 2016–2019– alueiden kilpailukyky ja ihmisten sujuva arki

24.2.2016 Aluekehittämispäätösten valmisteluaineistoa