Avoin verkkoaivoriihi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiosta 2030

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila.

Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriihi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 visiotyön valmistelun tueksi avoimen verkkoaivoriihen. Aktiiviseen keskusteluun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta kutsuttiin osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät. Verkkoaivoriihen avoin data ja vastauskooste on nyt saatavilla.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyö jatkuu loppukesän verkkoaivoriihessä ja syyskuun seminaarityöpajoissa – tervetuloa mukaan.

Visiotyön verkkoaivoriihessä tuomme arvioitavaksi ja jatkojalostettavaksi tähänastisen visiotyön ideoita. Kevään ja kesän aikana yhdessä työstetyt ideat ovat tiivistyneet kahden tärkeän teeman alle. Tarvitsemme enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja uudenlaista osaamista. Tarvitsemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Verkkoaivoriiheen osallistuminen (suomeksi). Kyselyn kieliversiot (ruotsi ja englanti) avataan myöhemmin.

Verkkoaivoriihi on avoinna 21.7.-18.8.2017. Osallistu ja vaikuta!

Lähde: http://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030

Lisätietoja:

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos  
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR)
029 533 0223, ulla.makelainen@minedu.fi

Tapio Kosunen, ylijohtaja  
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta
029 533 0440, tapio.kosunen@minedu.fi

Tuomo Lähdeniemi, varatoimitusjohtaja 
Fountain Park Oy, 040 833 3534, tuomo.lahdeniemi@fountainpark.fi