Sidosryhmädialogista selkänojaa toiminnan kehittämiselle – case Helen

Syksyllä 2014 Helen toteutti verkkoaivoriihen, jossa sidosryhmät pääsivät kertomaan mikä on tärkeintä Helenin vastuullisuustyössä. Vastaajia oli yli 1000 ja erilaisia ehdotuksia kertyi yli 200 sivua.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kehityssuunta on oikea, mutta vauhtia tarvitaan lisää.

Lue blogista mitä oli sidosryhmien agendalla ja miten kehitystyö Helenissä jatkuu!