Fountain Park aktiivinen korkeakouluyhteistyössä – nyt teemana yritysvastuu

Yhteistyö opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa on kiinteä osa Fountain Parkin toimintaa. Vuosien varrella Fountain Park on saanut mm. tarjota harjoittelupaikkoja, järjestää tapahtumia ja olla mukana tukemassa useiden erilaisten opinnäytetöiden tekemistä.

Viime kesänä Fountain Park osallistui Turun ammattikorkeakoulun Corporate Social Responsibility -kurssille pitämällä vierailuluennon, jolla Anu Kokko kertoi yritysten sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Osana kurssia opiskelijat kirjoittivat tekstin sidosryhmien osallistamisesta, ja Fountain Park julkaisee näistä teksteistä kolme osana vastuullisuusblogisarjaansa.

Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimusvastaava Piia Nurmi kertoo, että kokemukset yhteistyöstä Fountain Parkin kanssa olivat hyvät:

”Tämä kurssi oli meille pilottikurssi monessakin eri mielessä. Ensinnäkin järjestimme kurssin kesäaikaan ja pilotoimme samalla uutta oppimisalustaa ja verkko-opiskelumallia. Halusimme samalla kokeilla myös uudenlaista yritysyhteistyötä, ja olimme iloisia, että Fountain Parkin kanssa siihen löytyi konkreettinen tapa. Opiskelijoille on ylipäätään hyvin motivoivaa se, että he saavat mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä oikeiden yritysten kanssa.”

Piia Nurmi

 

Piia Nurmi on vastannut yritysvastuun opettamisesta niin ammattikorkeakoulussa kuin yliopistossakin jo vuosien ajan. Mikä opettajan näkökulmasta on muuttunut tai muuttumassa?

”Yritysvastuukursseille tulee nykyisin opiskelijoita selkeästi aiempaa erilaisimmilla taustoilla. Kesän kurssilla oli kaupallisen alan opiskelijoiden lisäksi mukana mm. sairaanhoidon ja ICT:n opiskelijoita. Yliopistolla kursseillani käy oikeustieteilijöitä, maantieteilijöitä ja yhteiskuntatieteilijöitä”, kertoo Nurmi.

Opiskelijoiden monimuotoisuus avaa Nurmen mukaan uusia mahdollisuuksia:

”Heterogeeninen opiskelijajoukko on opettajalle iso haaste. Näen kehityksen kuitenkin hyvin myönteisenä, sillä tulevaisuudessa tämä kehitys edistää vastuullisuuden parempaa integroitumista osaksi yritysten kaikkia toimintoja. Yrityksissä on tulevaisuudessa töissä nykyistä enemmän yritysvastuukysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita – eri puolilla organisaatiota. Näin vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia tunnistetaan jatkossa entistä paremmin eri funktioissa – ei pelkästään markkinointi- tai viestintäosastolla. Toivottavasti nuorten innokkaiden osaajien myötä myös yritysten vastuullisuuteen liittyvä kunnianhimon taso saadaan nousemaan! Sekin olisi yksi keino saada vastuullisuutta pois yritystoiminnan marginaalista ja vietyä sitä entistä aidommin osaksi yritysten ydinliiketoimintaa.”

Tällä viikolla Fountain Park julkaisee blogisarjassaan Turun ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tuottamia tekstejä.

Tervetuloa mukaan lukemaan ja kommentoimaan fiksujen nuorten näkemyksiä!