Uutta näkökulmaa korkeakoulujen strategiatyöhön – Fountain Park ja Profitmakers käynnistävät yhteistyön

Fountain Park Oy ja Profitmakers Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka  syventää palvelutarjoomaa erityisesti vaativissa verkkopohjaisissa joukkoistamis- ja strategiatyöhankkeissa.

Yhteistyö palvelee erityisesti sivistysinstituutioita, sillä Profimakersin toimitusjohtajalla, kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomella on merkittävä kokemus yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden strategiaprosessien fasilitoinnista sekä johdon ja johtoryhmien kehittämisestä.

Lauri Tuomi siirtyy toukokuun aikana oman yrityksensä, Profitmakers Oy:n  toimitusjohtajaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta vastaavan vararehtorin tehtävästä. Tätä ennen hän on toiminut toimiala- ja aluejohtajana koulutusorganisaatioissa sekä yritysjohdon ja esimiesten kehittäjänä sekä strategisen ja osaamisen johtamisen valmentajana ja konsulttina. Tuomi on edelläkävijä koulutusviennin toimintojen käynnistämisessä, sekä oppilaitosten strategisen johtamisen toimintamallien ja johtamisosaamisen kehittäjänä.

”Nyt käynnistyvä yhteistyö on meille strateginen valinta. Vahvistamme näin palvelutarjoamaamme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Laurin kanssa olemme toki tehneet yhteistyötä ennenkin. Hän on näin ollen sisällä siinä, mitä ja miten teemme”, kertoo Fountain Park Oy:n toimitusjohtaja Riitta Ahlholm.

”Fountain Park on joukkoistamisen edelläkävijä Suomessa ja kansainvälisesti. Fountain Park on uutta luova ja käytännön ratkaisuja tuova yritys, ja siten erinomainen bisneskumppani. Yhteistyömme tarjoaa asiakkaillemme ainutlaatuisia yhteisesti tuotettuja palveluja strategiseen ja innovaatioiden johtamiseen”, toteaa Lauri Tuomi.

Fountain Park mahdollistaa hyvää johtamista, joka on entistä osallistavampaa, nopeampaa, ajasta ja paikasta riippumatonta jatkuvaa vuoropuhelua. Keskeisenä työkaluna on verkkoaivoriihi, joka tuo koko organisaation voimavarat tai keskeisten sidosryhmien ajatukset johdon käyttöön. Asiakkaitamme ovat yritykset, julkisen sektorin instituutiot ja järjestöt kotimaassa ja ulkomailla.

Profitmakers Oy:n missiona on  saada yritysten strategia jokaisen työntekijän työvälineeksi arjessa. Toimimme kumppanina johdon, johtoryhmien, esimiesten ja strategioiden uudistajina.

 Kuvassa Profitmakers Oy:n toimitusjohtaja Lauri Tuomi ja Fountain Park Oy:n toimitusjohtaja Riitta Ahlholm.

Lisätietoja:

Riitta Ahlholm, toimitusjohtaja, Fountain Park Oy, riitta.ahlholm@fountainpark.com, 040 503 1318
Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Profitmakers Oy, lauri.tuomi@profitmakers.fi, 040 585 9070