Helsinki kysyy asukkailta: miten sinä johtaisit kaupunkia?

Helsinki valmistelee johtamisjärjestelmänsä uudistamista ja toivoo sen tueksi asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä. Keskusteluun voi osallistua ja ideoita esittää verkossa toteutettavassa aivoriihessä ja kaupungintalolla 8. syyskuuta järjestettävässä asukastilaisuudessa.

Verkkoaivoriihi on avattu hel.fi/johtaminenuudistuu-sivustolla 31.8.2015 ja siihen voi osallistua kolmen viikon ajan 21.9.2015 asti. Verkko-osallistumisen rinnalla on mahdollista vastata joissakin kirjastoissa ja asukastaloissa jaossa oleviin paperilomakkeisiin.

Kaupunkilaisilta ja sidosryhmien edustajilta kysytään miten kaupungin palvelut pitäisi järjestää tulevaisuudessa, miten asukkaat haluaisivat osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon ja miten kaupunkia tulisi johtaa. Aivoriihessä voi myös kommentoida muiden ajatuksia.

Aivoriihessä ja keskusteluissa saatuja ideoita ja näkemyksiä hyödynnetään johtamisjärjestelmää uudistettaessa. Vuorovaikutus kaupunkilaisten ja päättäjien välillä on tärkeä osa uudistuksen valmistelua.

Vuorovaikutustyön ja verkkoaivoriihen vastaukset ja yhteenveto julkaistaan myöhemmin syksyllä ja niitä käsitellään johtamisen jaostossa 26.10.2015.

Osallistu verkkoaivoriiheen täällä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston puheenjohtaja Lasse Männistö, 044 016 0382 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 09 310 36000

Lue koko tiedote Helsingin kaupungin verkkosivulta: http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/asukkaat-keskustelemaan-kaupungin-johtamisesta