Salolaiset pohtivat Salon menestystekijöitä Fountain Parkin strategiadialogin avulla

Elokuun puolessa välissä käynnistyneen ja syyskuun loppuun asti avoinna olleessa Innostu Salosta – verkkoaivoriihessä pohdittiin tulevaisuuden Salon menestystekijöitä. Verkkoaivoriihi keräsi yhteensä 1385 osallistujaa jotka käyttivät ideointiin keskimäärin 18 minuuttia. Salon kehittämiseen käytettiin siis yhteensä 420 tuntia!

”Olemme todella tyytyväisiä verkkoaivoriihen alustaviin tuloksiin. Varsinainen työ aineiston jatkotyöstämiseksi alkaa toden teolla, kun kaupunginjohtajan talousarvioesitys on jätetty ensi viikon tiistaina. Sen jälkeen kerromme strategiatyön tarkempaa aikataulua ja toimintatapoja niin henkilöstölle, kuntalaisille kuin muillekin sidosryhmille. Uuden Salon strategia valmistuu ensi keväänä ennen kesälomakautta. Jo tässä yhteydessä haluan esittää kaikille aivoriiheen osallistuneille lämpimät kiitokseni arvokkaasta panoksestanne tulevaisuuden Salon puolesta, kiittää kaupunginjohtaja Lauri Inna.”

Lue koko lehdistötiedote Salon verkkosivuilta: Innostu Salosta –verkkoaivoriihen tuloksia

Löydät Salon kaupungin julkaiseman tulosyhteenvedon täältä.

Fountain Park on osallistavan johtajan yhteistyökumppani, joka edistää yritysten ja julkisen sektorin uudistumista, kasvua ja kehittymistä Strategiadialogi -palvelullaan.