Kerro mikä kiinnostaa hyvään elämään ja oppimiseen liittyen!

Kerro mikä sinua – hyvän elämän saavuttamiseen ja omaan kehittymiseesi liittyen – kiinnostaa. Pääset kertomaan omin sanoin ajatuksesi sekä arvioimaan myös muiden kiinnostuksen kohteita. Osallistumisia toivotaan runsaasti eri osallistujaryhmistä. Vastaukset käsitellään nimettöminä.

Helsingin työväenopisto tulee hyödyntämään tuloksia toimintansa kehittämiseen, jotta voi vastata paremmin helsinkiläisten – ja muidenkin – tarpeisiin.

Verkkoaivoriihi on avoinna 24 h aikavälillä 20.4.-18.5.2016. Osallistut 10-15 minuutissa.

Kiitos jo etukäteen!

Taina_Saarinen

Taina Saarinen
rehtori
Helsingin työväenopisto

Klikkaa tästä verkkoaivoriiheen!