YK:n kestävän kehityksen tavoitteet erittäin tärkeitä saksalaisille yrityksille

72% saksalaisista yrityksistä pitää YK:n kestävän kehityksen periaatteita (SDG Sustainable Development Goals) erittäin tärkeinä. 52 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä toteuttaa jo periaatteita ja 21 % aikoo tehdä niin lähitulevaisuudessa.

Yritysten toiminnalla on merkittävä panos alueelliseen ja taloudelliseen kehitykseen, poliittiseen vakauteen, infrastruktuurin kehittämiseen ja työmarkkinoiden vahvistamiseen. Yli puolet saksalaisista yrityksistä jotka osallistuivat tekemäämme kyselyyn, ovat jo käynnistämässä kestävän kehityksen periaatteisiin liittyviä toimia. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi olennaisuusanalyysien toteuttaminen, yritysvastuutavoitteiden integrointi johdon tavoitteisiin sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä työntekijöille ja muille sidosryhmille.

5 yrityksille tärkeintä tavoitetta

Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat kunnollisiin työloihin ja taloudelliseen kasvuun, teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin, ilmastotekoihin, laadukkaaseen koulutukseen ja edulliseen, puhtaaseen energiatuotantoon liittyvät asiat.

Yrityksen sektori, toimiala, koko, tuotannon sijanti ja sijainti arvoketjussa vaikuttavat siihen, mitä kestävän kehityksen tavoitetta pidetään tärkeänä.

5_most_important
The 5 most important SDG’s. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Eri toimialojen tavoitteilla suurta vaihtelua

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimiala vaikutti mitä tavoitetta pidettiin tärkeänä. Esimerkiksi lääke- ja kemianteollisuudessa nälänhädän voittaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun puolestaan autoteollisuudessa ilmastoteot nähtiin tärkeimpinä asioista.

priorities_industries
Priority SDG’s of different industries. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Odotukset poliittisille päätöksentekijöille

Yritykset toivovat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuorovaikutusta poliittisten päätöksentekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuksen kanssa. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan, jotta ratkaisuja voidaan toteuttaa isossa mittakaavassa. Hallitukset voivat edistää yksityisen sektorin osallisuutta auttamalla riskienhallinnassa ja tekemällä uusia innovaatioita edistäviä päätöksiä.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi
Expectations of politics. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Mihin tarvitaan apua?
 

Kestävän kehityksen edistämiseksi yritykset nimeävät tarvitsevansa apua muun muassa verkostoitumiseen, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja olemassa oleviin standardeihin ja johtamisjärjestelmiin integroimisessa. 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi
Support needed to implement the SDG’s. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)


YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta tähtäävät parempaan huomiseen

YK julkaisi syyskuussa 2015 jäsenvaltioille 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDGs), joilla ohjataan maailmanlaajuista muutosta kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Kehittämistavoitteiden määrittely tarjoaa yhteisen käsitteistön ja ohjaa panoksia yhteisiin haasteisiin. Yritykset voivat merkittävästi edistää kestävää kehitystä sitoutumalla toimimaan vastuullisesti koko toimitusketjunsa osalta.

Sustainable Development Goals
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

 

Fountain Park toteutti tutkimuksen saksalaisten yritysten suhtautumisesta kestävän kehityksen periaatteisiin. Tutkimukseen osallistui 380 yritystä ja se toteutettiin yhteistyössä saksalaisten Econsense ja Global Compact Network Germany yritysvastuutoimijioden kanssa.

Tulokset julkaistiin Berliner Forum -yritysvastuutapahtumasssa Berliinissä 7.11.2016.

Kooste tuloksista englanniksi (pdf) SDG’s and German businesses_research results

http://www.econsense.de/sites/all/files/Leaflet%20zur%20SDG-Umfrage_EN.pdf (painettu esite tuloksista)

Blogikirjoitus saksaksi tutkimustuloksista

https://www.fountainpark.fi/de/sdgs-in-der-deutschen-wirtschaft/

Koko tutkimusraportti saksaksi

https://www.fountainpark.fi/wp-content/uploads/2016/11/SDGs-in-der-deutschen-Wirtschaft-Finaler-Report.pdf