Koulutusviennin pullonkaulana strategisen tahtotilan ja rahoituksen puute

Koulutusviennistä toivotaan paljon vientituloja lähivuosina, koska koulutusjärjestelmäämme pidetään kansainvälisesti maineikkaana. Suomalaisten koulutusviennin ammattilaisten näkökulmasta viennin tehostamiseksi tarvitaan nyt investointeja ja strategisen tahtotilan määrittelyä. Myös koulutusvientiä tekevien myyntiosaamiseen on syytä kiinnittää huomiota.

different-nationalities-1124478_640
Koulutusvientiasiantuntijat pitävät välttämättömänä koulutusviennin kasvun mahdollistamiseksi suomalaisen strategisen tahtotilan määrittelemistä: tavoitteita ja suunnitelmaa, joka sisältää myös rahoitusta. Koulutusviennin kasvattaminen vaatii paljon työtä, jossa tarvitaan koulutusosaamisen lisäksi liiketoimintaosaamista, markkinointia, myyntiä ja diplomatiaa. Koulutusjärjestelmämme ei myy itse itseään, eikä sitä voi sellaisenaan siirtää muualle. Kansainvälinen kilpailu on kovaa, sillä monet länsimaat ovat jo pitkään tehneet koulutusvientiä kehittyviin maihin.

Rahoituksen puutteen lisäksi koulutusviennin hidasteena on myös monia muita käytännön ongelmia. Yhteistyöverkostojen rakentamista pidetään välttämättömänä, koska suomalaiset oppilaitokset ovat yksittäisinä liian pieniä vientiponnisteluihin ja toisaalta on myös turhaa kilpailla kansainväliselllä markkinalla toista kotimaista oppilaitosta vastaan. Viennin merkitys, tavoitteet ja organisointi eivät ole vielä realisoituneet käytännössä oppilaitostasolla, sillä siihen ei ole pystytty osoittamaan riittävästi resursseja. Koulutusviennin mahdollisuuksien ja tavoitteiden pitäisi näkyä myös koulutushenkilöstölle palkitsevana urakehitysmahdollisuutena.

Tärkeimpinä toimenpiteinä asiantuntijaryhmä pitää:

  • Koulutusvientistrategian laatimista, joka sisältää korvamerkittyä rahoitusta, jonka turvin oppilaitokset voivat rakentaa pitkäjänteistä ja kaupallisesti kannattavaa koulutusvientiä.
  • Myyntityön, markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja/tai osaajien rekrytointia koulutusvientiä tekeville asiantuntijoille.
  • TeamFinland-toiminnan apua, eli markkinointia ja yhteistä tarinaa, sillä kansainvälinen kilpailu koulutusmarkkinalla on kovaa.
  • Diplomaattityön tarjoamia arvovaltapalveluita, joilla avataan ovia päätöksentekijätasoille kohdemaissa.

 

Toimitimme raportin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle suomalaisten koulutusvientiammattilaisten näkemyksestä. Raportissa esitellään tiivistetysti myös Etelä-Amerikan maiden, Uruguayn, Chilen ja Argentiinan koulutustilannetta syksyllä 2015 Etelä-Amerikkaan suuntautuneen opintomatkan pohjalta. Raportti on nyt luettavissa:

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_3+2016.pdf

 

Lisätietoja:

Tuomo Lähdeniemi
tuomo.lahdeniemi@fountainpark.fi
puh 040 833 3534