Kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeet käynnistyvät valtakunnallisella lasten kuulemisella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään lähettänyt peruskouluihin valtakunnallisen kyselyn, jossa kysytään 1.-10.-luokkalaisten lasten kiinnostusta taiteen ja kulttuurin aloihin sekä liikuntalajeihin.

Kysely sisältyy hallitusohjelman kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeisiin, joilla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja lisätään tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Yli puolelle miljoonalle koululaiselle suunnattu kysely on merkittävä valtakunnallinen kartoitus oppilaiden harrastamisesta, ja se luo edellytykset harrastusmahdollisuuksien kehityksen seuraamiselle eri puolilla maata. Kyselyn tulokset julkaistaan maaliskuussa. Kyselystä vastaa Fountain Park Oy.

– Mielestäni tämä on lapsilähtöistä kehittämistä parhaimmillaan, iloitsee opetustoiminnan strategisesta kehittämisestä vastaava varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi.

Kärkihankkeiden toimenpiteillä monipuolistetaan lasten taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä yhteistyössä koulujen kanssa. Ministeriö suuntaa kärkihankeavustuksia kyselyn tulosten perusteella. Verkkokyselyssä oppilailta kysytään, mitkä harrastukset kiinnostaisivat heitä koulussa järjestettyinä sekä heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään harrastamisesta. Kyselyn tulokset välitetään taide- ja kulttuuritoimijoille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille, jotka voivat hakea ministeriöltä keväällä kärkihankeavustusta harrastetuntien järjestämiseen kouluissa. Tunti lisää liikuntaa -kärkihankkeen avustukset tullaan ensisijaisesti maksamaan kuntien välityksellä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kolmen vuoden aikana käytettävissä lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeeseen 7,7 miljoonaa euroa ja Tunti lisää liikuntaa -kärkihankkeeseen 21 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja opetusministeriön kärkihankkeesta:

– erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministeri lehdistösuhteet) p. 044 269 3113
– neuvotteleva virkamies Iina Berden (Taiteen ja kulttuurin kärkihanke) p. 0295 330 069
– ylitarkastaja Hannu Tolonen (Liikunnan kärkihanke) p. 0295 330 314

 

Lisätietoja Fountain Park Oy:n palvelusta:

Opetustoiminnan strateginen kehittäminen, Tuomo Lähdeniemi p. 040 833 3534, tuomo.lahdeniemi@fountainpark.fi

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 28.1.2016 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/01/kysely_koululaisille.html?lang=fi