Kuntaliitto kutsuu: Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden kuntaa!

Millainen on kunta tulevaisuudessa?

Millaista on kuntalaisten hyvä arki?

Mitä digitalisaatio voi tarjota kuntalaisille?

39184062

Kuntaliitto kutsuu Sinut ja sidosryhmäsi keskustelemaan, miltä tulevaisuuden kunta näyttää. Aivoriihessä pääset kertomaan omin sanoin ajatuksesi ja ideasi. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, ja kaikenlaiset näkemykset ovat tervetulleita. Vastaukset käsittelemme nimettöminä.

Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen tuloksia kunnat voivat hyödyntää omassa strategia- ja ennakointityössään. Lisäksi Kuntaliitto hyödyntää niitä valtakunnallisessa kehittämis- ja edunvalvontatyössä.

Osallistu tästä!