120 000 koululaista kertoi toiveistaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen kouluissa

Toteuttamamme Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen koululaiskyselyn tulokset julkaistaan 18.3.2016:

Lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivään

Liki 120 000 koululaista kertoi kiinnostuksestaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen harrastetunneilla kouluissa. Tulosten mukaan peruskoululaisilla on paljon ja monialaista kiinnostusta taiteen ja liikunnan harrastamiseen. Enemmistö koululaisista toivoi lisää harrastetunteja ja mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja ja välineitä omatoimiseen harrastamiseen. Kysely on osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. 

Taiteen ja kulttuurin aloista kiinnostavimpia olivat tanssi (parkour, street-, showdance), musiikki (soittaminen, musiikkitekniikka, kuorolaulu) sekä valokuvaus. Liikuntalajeista koululaisia kiinnostivat eniten jää- ja lumilajit, uinti sekä palloilulajit. 

Yli puolelle miljoonalle koululaiselle suunnattu kysely oli laajin tähän mennessä toteutettu valtakunnallinen kartoitus oppilaiden harrastamisesta. Kyselyyn vastasi 59 400 tyttöä ja 58 700 poikaa. Alakoululaisia on mukana 71 300 ja yläkoululaisia 46 800. Vastanneita oli yhteensä 118 160 koululaista 230 kunnasta. 

– On aivan mahtavaa kuulla, miten monesta eri taiteen ja kulttuurin alasta tai liikuntalajista koululaiset ovat kiinnostuneita, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaanottaessaan kyselyn tulokset. 

– Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen oli ensimmäinen toimenpide tässä kärkihankkeessa. Nyt, kun tulokset ovat tulleet, jaamme rahat näiden toiveiden perusteella. Taide- ja kulttuuritoimijat voivat hakea avustusta lapsia ja nuoria kiinnostavien harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai läheisissä kulttuuritiloissa. 

Taiteessa ja kulttuurissa koululaisia kiinnostivat parkour, street, showdance ja muut tanssimuodot, musiikki, valokuvaus, elokuva ja animaatio, kuvataide, media- ja videotaide sekä kädentaidot. Tyttöjä kiinnosti erityisesti valokuvaus, tanssi, musiikki ja kuvataide. Poikia puolestaan parkour, elokuva ja animaatio, media- ja videotaide sekä kulttuuriperintö. 

Omatoimista harrastamista kaivataan lisää 

Oppilaat toivoivat lisää ohjattuja harrastetunteja koulupäivän jälkeen (58 %) ja oppituntien väliin (51 %). Oppilaista 63 % haluaisi käyttää koulujen tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen myös ilman ohjaajaa. Oppilaiden vapaamuotoiset kommentit koskivat mm. hyvää tunnelmaa, mukavia ohjaajia ja tekemisen vapaaehtoisuutta harrastetunneilla. 

Kyselyssä kysyttiin myös, mitä koululaiset harrastavat tai ovat harrastaneet kouluvuosien aikana. Suosituimpia harrastuksia koulussa tai koulun ulkopuolella ovat soittaminen, kuvataide, tanssi ja kädentaidot. Liikunnan puolella harrastetaan eniten palloilulajeja, jää- ja lumilajeja sekä uintia. 

Lue lisää kyselyn tuloksista ja hallitusohjelmaan kärkihankkeeseen liittyvästä avustushausta OKM:n tiedotteesta.

 Lisätietoja verkkoaivoriihestä:

Tuomo Lähdeniemi, tuomo.lahdeniemi@fountainpark.fi, puh. 040 833 3534

Janne Jauhiainen, janne.jauhiainen@fountainpark.fi, puh. 050 321 7977