Tutkija ja kehittäjä: Nosta Suomen kilpailukykyä avoimella tieteellä – kutsu verkkoaivoriiheen

Suomen kilpailukykyä voidaan merkittävästi nostaa lisäämällä tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja saavutettavutta. Avoimuus luo uusia mahdollisuuksia tutkijoille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille olla osallisena tieteen ja innovaatioiden edistämisessä ja tiedon hyödyntämiskohteiden monipuolistamisessa.

Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on keskeinen osa Suomen menestystä. Järjestelmää tulee myös jatkuvasti kehittää ja tehostaa monin eri tavoin. Avoimuuden merkitys on olennainen asia tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tutkimuksen avoimuudella voidaan tehdä yllättäviä löytöjä ja edistää luovaa oivaltamista.

Verkkoaivoriiheen osallistuminen vie noin 10-15 minuutta. Kannustamme osallistumaan useamman kerran, koska verkkoaivoriihen sisältö monipuolistuu ideoinnin edetessä. Verkkoaivoriihen kielenä on englanti.  Tästä linkistä pääset verkkoaivoriiheen:

https://www.strategysignals.com/38744-31619-832@open&science

Toimitamme yhteenvedon tuloksista, mikäli jätät sähköpostiosoitteesi verkkoaivoriihen lopussa.

Ideointi on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede- ja tutkimus (ATT) -hanketta, jolla edistetään avoimia toimintamalleja poikkitieteellisesti ja mahdollisuuksia osallistua uudenlaisiin toimintatapoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää tuloksia määritellessään tulevia toimenpiteitä.

Yhteisen ideoinnin tulokset julkistetaan pohjoismaisessa seminaarissa osana ATT-hankkeen vaikuttavuuden arviointia 22. marraskuuta 2016 (http://openscience.fi/forum).