Osallistu opettajien osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä laaja-alainen Opettajankoulutusfoorumi kutsuu opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet yhteiseen verkkoaivoriiheen. Tavoitteena on ideoida tulevaisuuden koulutuksen visio ja käytännön keinoja, joilla niihin päästään. Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen perusopetuksen kehittämisen kärkihanketta.

Verkkoaivoriihen ideoista toivotaan vahvoja suuntaviivoja ja hyviä keinoja elokuussa julkistettavan opettajien osaamisen kehittämisohjelman perustaksi. Mukaan vastaamaan on kutsuttu laajasti eri oppilaitosten (peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuiskoulutus) asiantuntijoita ja opetushenkilöstöä sekä sidosryhmiä yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta. Aivoriihityöskentely mahdollistaa helposti yhteisen ideoiden ja muiden ratkaisuehdotusten kommentoinnin.

Verkkoaivoriihi on avoinna 2.7. asti ja siihen voi osallistua  täällä  (suomeksi ja ruotsiksi) 

 

OKM:n uutinen 25.5.2016

Fountain Park on toteuttanut aiemmin kolme osallistavaa verkkoaivoriihtä hallituksen kärkihankkeissa: LVM:n norminpurkutalkoot, OKM:n koululaisten harrastekysely ja OKM:n ammattikoulutuksen reformi.

Lisätietoja: Tuomo Lähdeniemi