Tutkija ja kehittäjä: Nosta Suomen kilpailukykyä avoimella tieteellä – kutsu verkkoaivoriiheen

Suomen kilpailukykyä voidaan merkittävästi nostaa lisäämällä tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja saavutettavutta. Avoimuus luo uusia mahdollisuuksia tutkijoille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille olla osallisena tieteen ja innovaatioiden edistämisessä ja tiedon hyödyntämiskohteiden monipuolistamisessa. Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on keskeinen osa Suomen menestystä. Järjestelmää tulee myös jatkuvasti kehittää ja tehostaa monin eri tavoin. Avoimuuden merkitys on olennainen asia… Lue lisää