Koulutusviennin pullonkaulana strategisen tahtotilan ja rahoituksen puute

Koulutusviennistä toivotaan paljon vientituloja lähivuosina, koska koulutusjärjestelmäämme pidetään kansainvälisesti maineikkaana. Suomalaisten koulutusviennin ammattilaisten näkökulmasta viennin tehostamiseksi tarvitaan nyt investointeja ja strategisen tahtotilan määrittelyä. Myös koulutusvientiä tekevien myyntiosaamiseen on syytä kiinnittää huomiota.

Kehitä Team Finland -toimintaa

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.  Elinkeinoministeri Olli Rehn asetti 6.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Team Finland -toiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Tässä aivoriihessä pääset ideoimaan ja priorisoimaan Team Finland –toiminnan kehittämistä. https://www.strategysignals.com/38795-31675-890@fin&nish 

Tutkija ja kehittäjä: Nosta Suomen kilpailukykyä avoimella tieteellä – kutsu verkkoaivoriiheen

Suomen kilpailukykyä voidaan merkittävästi nostaa lisäämällä tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja saavutettavutta. Avoimuus luo uusia mahdollisuuksia tutkijoille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille olla osallisena tieteen ja innovaatioiden edistämisessä ja tiedon hyödyntämiskohteiden monipuolistamisessa. Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on keskeinen osa Suomen menestystä. Järjestelmää tulee myös jatkuvasti kehittää ja tehostaa monin eri tavoin. Avoimuuden merkitys on olennainen asia tutkimuksen… Lue lisää!