Global Cleantech Summit käynnistyy viikon kuluttua Helsingissä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön tiedote The Global Cleantech Summit 2015 järjestetään 8.–10.9.2015 Helsingissä Kalastajatorpalla ja Finlandia-talossa. Se tarjoaa näkökulmia, yrityskontakteja ja mahdollisuuden vuoropuheluun puhtaan teknologian globaaleista ratkaisuista ja menestystarinoista, jotka ovat avain tulevaisuuden kestävään kasvuun. Konferenssiin odotetaan yhteensä 500 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Konferenssi on tarkoitettu yritysjohtajille, poliittisille päättäjille, sijoittajille, tutkijoille, medialle ja… Lue lisää

Helsinki kysyy asukkailta: miten sinä johtaisit kaupunkia?

Helsinki valmistelee johtamisjärjestelmänsä uudistamista ja toivoo sen tueksi asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä. Keskusteluun voi osallistua ja ideoita esittää verkossa toteutettavassa aivoriihessä ja kaupungintalolla 8. syyskuuta järjestettävässä asukastilaisuudessa. Lue lisää

Stakeholder dialogues enable enhanced communication

Brainstorming to boost a conference and to provide leverage & effect to the results Fountain Park has developed a concept to provide conference organizers with a large, diverse and global virtual attendance in their event. This is attained through an online interface to a greater crowd of experts and general public eager to take… Lue lisää

Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä. Verkossa toteutettava kysely on valmistelua The Global Cleantech Summit 2015 -konferenssille, joka kokoontuu Helsingissä 8.-10.9.2015. – Verkkoaivoriihen vastaajat ovat sitä mieltä, että suuri osa seuraaviin globaaleihin edistysaskeliin tarvittavista ratkaisuista… Lue lisää

Alueiden on osattava ja uskallettava erikoistua

Juuri päättyneen aluekehittämisen verkkoaivoriihen osallistujien mielestä alueiden pitäisi erikoistua ja erilaistua omille vahvuusalueilleen. Uskallusta ja rohkeutta alueiden vahvuusalueille erikoistumiseen peräänkuulutettiin paljon, mutta konkreettisia keinoja tähän nähtiin vielä vähän. Luottamus erilaistumisella saataviin hyötyihin ja elinvoimaisten ekosysteemien syntymiseen on osittain vielä heikkoa, ja säädösten koetaan kunta- ja maakuntatasolla rajoittavan uusia avauksia ja hyötyjen syntymistä. Aivoriiheen osallistuttiin… Lue lisää

A new perspective on higher education strategy work – Fountain Park and Profitmakers start co-operation

Fountain Park Oy (Ltd) and Profitmakers Oy (Ltd) have signed a co-operation agreement, which deepens the service offering particularly in demanding network-based co-creation and strategic management/renewal projects. Co-operation serves particularly educational institutions, as Profitmakers CEO, Doctor of Science (Econ.) Lauri Tuomi has significant experience in corporate and public sector organizations in the strategy process facilitation, as… Lue lisää

Uutta näkökulmaa korkeakoulujen strategiatyöhön – Fountain Park ja Profitmakers käynnistävät yhteistyön

Fountain Park Oy ja Profitmakers Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka  syventää palvelutarjoomaa erityisesti vaativissa verkkopohjaisissa joukkoistamis- ja strategiatyöhankkeissa. Yhteistyö palvelee erityisesti sivistysinstituutioita, sillä Profimakersin toimitusjohtajalla, kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomella on merkittävä kokemus yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden strategiaprosessien fasilitoinnista sekä johdon ja johtoryhmien kehittämisestä. Lauri Tuomi siirtyy toukokuun aikana oman yrityksensä, Profitmakers Oy:n  toimitusjohtajaksi… Lue lisää

Mikä on tärkeää alueiden kehittämisessä? Osallistu ideointiin!

Nyt linjataan alueiden kehittämisen tulevaisuutta. Työtä tehdään avoimesti ja osallistaen, ja sinut on kutsuttu mukaan antamaan oma näkemyksesi. Pääset osallistumaan ideointiin nimettömänä verkkoaivoriihessä osoitteessa: https://www.strategysignals.com/37386-30409-890@alu&eet TEM valmistelee yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa alueiden kehittämisen painopisteitä. Valtioneuvosto hyväksyy hallituskauden alueiden kehittämisen painopisteet vuoden 2015 loppuun mennessä. Voit valmistautua kaikille avoimeen verkkoaivoriiheen… Lue lisää