Stakeholder dialogues enable enhanced communication

Brainstorming to boost a conference and to provide leverage & effect to the results Fountain Park has developed a concept to provide conference organizers with a large, diverse and global virtual attendance in their event. This is attained through an online interface to a greater crowd of experts and general public eager to take… Lue lisää

Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä. Verkossa toteutettava kysely on valmistelua The Global Cleantech Summit 2015 -konferenssille, joka kokoontuu Helsingissä 8.-10.9.2015. – Verkkoaivoriihen vastaajat ovat sitä mieltä, että suuri osa seuraaviin globaaleihin edistysaskeliin tarvittavista ratkaisuista… Lue lisää

Alueiden on osattava ja uskallettava erikoistua

Juuri päättyneen aluekehittämisen verkkoaivoriihen osallistujien mielestä alueiden pitäisi erikoistua ja erilaistua omille vahvuusalueilleen. Uskallusta ja rohkeutta alueiden vahvuusalueille erikoistumiseen peräänkuulutettiin paljon, mutta konkreettisia keinoja tähän nähtiin vielä vähän. Luottamus erilaistumisella saataviin hyötyihin ja elinvoimaisten ekosysteemien syntymiseen on osittain vielä heikkoa, ja säädösten koetaan kunta- ja maakuntatasolla rajoittavan uusia avauksia ja hyötyjen syntymistä. Aivoriiheen osallistuttiin… Lue lisää

A new perspective on higher education strategy work – Fountain Park and Profitmakers start co-operation

Fountain Park Oy (Ltd) and Profitmakers Oy (Ltd) have signed a co-operation agreement, which deepens the service offering particularly in demanding network-based co-creation and strategic management/renewal projects. Co-operation serves particularly educational institutions, as Profitmakers CEO, Doctor of Science (Econ.) Lauri Tuomi has significant experience in corporate and public sector organizations in the strategy process facilitation, as… Lue lisää

Uutta näkökulmaa korkeakoulujen strategiatyöhön – Fountain Park ja Profitmakers käynnistävät yhteistyön

Fountain Park Oy ja Profitmakers Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka  syventää palvelutarjoomaa erityisesti vaativissa verkkopohjaisissa joukkoistamis- ja strategiatyöhankkeissa. Yhteistyö palvelee erityisesti sivistysinstituutioita, sillä Profimakersin toimitusjohtajalla, kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomella on merkittävä kokemus yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden strategiaprosessien fasilitoinnista sekä johdon ja johtoryhmien kehittämisestä. Lauri Tuomi siirtyy toukokuun aikana oman yrityksensä, Profitmakers Oy:n  toimitusjohtajaksi… Lue lisää

Mikä on tärkeää alueiden kehittämisessä? Osallistu ideointiin!

Nyt linjataan alueiden kehittämisen tulevaisuutta. Työtä tehdään avoimesti ja osallistaen, ja sinut on kutsuttu mukaan antamaan oma näkemyksesi. Pääset osallistumaan ideointiin nimettömänä verkkoaivoriihessä osoitteessa: https://www.strategysignals.com/37386-30409-890@alu&eet TEM valmistelee yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa alueiden kehittämisen painopisteitä. Valtioneuvosto hyväksyy hallituskauden alueiden kehittämisen painopisteet vuoden 2015 loppuun mennessä. Voit valmistautua kaikille avoimeen verkkoaivoriiheen… Lue lisää

Osallistu pohdintaan: Mitkä asiakasviestit saavat Sinuun liikettä?

Asiakas on aina oikeassa. Mutta miten asiakasta todella kuunnellaan? Ja ennen kaikkea, mitkä asiakasviestit saavat Sinussa ja johtoryhmässäsi liikettä aikaan? Haluamme haastaa perinteiset palautekyselyt ja asiakastyytyväisyystutkimukset. Haluamme kuulla, mikä Sinulle on tärkeää ja kehittää palvelua yhdessä kanssasi. Tule mukaan pohdintaan, mitkä asiakasviestit saavat organisaation pyörät pyörimään? Entä miten ne saadaan talteen? Keräsimme kokemuksia maaliskuussa… Lue lisää

Sidosryhmädialogista selkänojaa toiminnan kehittämiselle – case Helen

Syksyllä 2014 Helen toteutti verkkoaivoriihen, jossa sidosryhmät pääsivät kertomaan mikä on tärkeintä Helenin vastuullisuustyössä. Vastaajia oli yli 1000 ja erilaisia ehdotuksia kertyi yli 200 sivua. Vastausten perusteella voidaan todeta, että kehityssuunta on oikea, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Lue blogista mitä oli sidosryhmien agendalla ja miten kehitystyö Helenissä jatkuu! Lue lisää