Ruokapolitiikka kiinnostaa suomalaisia – Ruoka2030

Satapäinen joukko ruRuoka2030 tilannekatsausokaketjun toimijoita osallistui eilen Vantaalla Maa- ja metsätalousministeriön järjestämään Ruoka2030 selonteon toimeenpanon tilannekatsaukseen. Neljään tuntiin mahtui vaikuttava kattaus huippuesityksiä ja aktiivista keskustelua koko aihepiirin laajasta kirjosta.

Ministeri Jari Leppä kertoi avauksessaan ruokapolitiikan tukevan Suomen talouden kasvua ja että elintarvikevienti on menossa vahvasti kohti kasvutavoitetta. Tämä kuitenkin edellyttää ruokatoimijoiden entistä parempaa yhteistyötä ja sitä, että ruokaosaamiseen on jatkossa satsattava vahvemmin.

Myös selvitysmies Ilkka Mäkelä korosti esityksessään viennin roolia merkittävänä keinona koko toimialan kilpailukyvyn ja kannattavuuden haasteiden ratkaisemisessa. Ja pitäisihän maailman puhtaimman ruuan kelvata maailmallakin. Otetaan vaikka Tanskalta myynnillistä ja markkinoinnillista oppia tässäkin asiassa.

Ruotsin ruokastrategiassa korostuvat hyvin samat asiat kuin Suomessa. Ja toki pohjoismaiset ruokasektorit näyttäytyvät ulospäin hyvin samanlaisina vahvuuksineen ja ominaispiirteineen. Kaikki osallistujat tuntuivat olevan samaa mieltä, että pohjoismaista yhteistyötä on lisättävä vientimme edellytysten parantamiseksi ja toisiltamme oppimiseksi.

Fountain Parkin rooli ruokapoliittisen selonteon toimenpanossa on ollut koko laajan sidosryhmäverkoston osallistamisen kaksivaiheisen verkkoriihen avulla. Jarkko Kuusinen kertoi aluksi, kuinka lähes 1500 osallistujajoukolta syntyi yhteenlaskien noin 3 kk työpanos, kun mietittiin eri toimenpiteiden merkitystä ja mitä niille konkreettisesti pitäisi tehdä.  Kerätyn tiedon lisäksi varmastikin yhtä tärkeää oli sekä koko ruokajärjestelmän toimijoiden osallistaminen yhteiseen pohdintaan, että Ruoka 2030 teemojen ja tavoitteiden tutuksi tekeminen.

Ruoka2030 toimeenpanosuunnitelman tärkeys

Taas saatiin hyvä todiste joukkojen viisauden toimimisesta käytännössä. Vaikka tuskin koskaan päästään tilanteeseen, jossa vallitsisi yksimielisyys eri aiheiden merkityksestä, saadaan kuitenkin laajapohjainen näkemys eri toimijoiden ajattelusta ja konkreettiset ehdotukset jatkotyön ja kehittämisen tueksi. Oli hienoa kuulla seminaariosallistujilta tullutta kiitosta laadukkaasta osallistavasta prosessista, joka toi laajan ja monitahoisen aiheen toimenpiteet prioriteettijärjestykseen tärkeyden, kiireellisyyden ja toteutettavuuden suhteen tämän laajan ja mielipiteitä jakavan aihepiirin suhteen.

Tulokset tukevat MMM:n Anna-Leena Miettistä ja hänen tiimiään heidän työssään toimeenpanosuunnitelman laatimisessa ja toteutumisen seurannassa.

Katso seminaariesitykset ja materiaalit mmm.fi/ruoka2030

Fountain Park on osallistavan johtajan yhteistyökumppani, joka edistää yritysten ja julkisen sektorin uudistumista, kasvua ja kehittymistä Strategiadialogi -palvelullaan.