Sote- ja maakuntauudistus koskettaa 215 000 ammattilaista

STM ja VM käynnistivät 23.1. verkkoaivoriihen, jossa eri ammattilaiset voivat kertoa omin sanoin ideoitaan ja ajatuksiaan sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseksi.

Uudistuksen vastuuministeriöt sekä sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat Sinikka Salo (STM) ja Pauli Harju (VM) halusivat varmistua mikä uudistuksen keskiössä olevia ammattilaisia puhututtaa. Tuloksia hyödynnetään uudistuksen toteutuksessa.

-Nyt on käsillä Suomen suurin kansallinen uudistus vuosikymmeniin. On pidettävä erityistä huolta siitä, että eri alojen ammattilaiset tulevat myös kuulluksi, koska muutoksen vaikutus on poikkeuksellisen laaja, toteaa sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Yksi edellytys onnistumiselle on paikallisen tason tunteminen ja osaamisen kunnioittaminen. Siitäkin syystä tällaisen avoimen dialogin käyminen on välttämätöntä, maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju valtiovarainministeriöstä jatkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosjohtajat Salo ja Harju aloittavat 15. helmikuuta maakuntakierrokset, joissa käsitellään muun muassa verkkoaivoriihen maakuntakohtaisia tuloksia. Aineistosta saadaan ainutlaatuista tietoa ja tilannekuvaa muutoksen piiriin kuuluvien ammattilaisten omalla äänellä.

Helmikuun 12. päivä päättyvä verkkoaivoriihi on kerännyt runsaasti osallistujia. Vilkas osallistuminen kuvaa hyvin ammattilaisten tarvetta ja toivetta osallistua suureen muutokseen sen jokaisessa vaiheessa. Vastuuministeriöt julkaiset Fountain Parkin toteuttaman verkkoaivoriihen lopulliset tulokset helmi-maaliskuun taitteessa mm. www.alueuudistus.fi -sivuilla.

Verkkoaivoriiheen voi osallistua 12.2.2017 asti:

* Osallistu tästä suomeksi

* Osallistu tästä ruotsiksi