Uusmaalaisille yhdenvertaisuus on ykkösasia

Fountain Park oli mukana keräämässä näkemyksiä ja ideoita siitä, miten Uudestamaasta saadaan Euroopan paras alue asua ja elää. Yli 3000 eri-ikäistä ihmistä esitti ajatuksiaan maakunnan kehityksen tueksi huhti-toukokuussa 2018. Osallistujajoukosta suurin osa kertoi vastaavansa asukkaana, mutta myös esimerkiksi yrittäjien ja työntekijöiden roolissa osallistuttiin.

Osallistujajoukkoa puhututti eniten sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta maakunnan tulevaisuuden tärkeyden kannalta ykköseksi nousi yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuutta lähestyttiin sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta, mutta myös mahdollisuutena harrastaa ja kouluttautua, yhdenvertaisina työolosuhteina, oikeutena saada oikeaa tietoa oikeaan aikaan sekä mahdollisuuksina hyödyntää digipalveluja niin, että käytössä on tarvittavat teknologiat ja riittävät taidot. Yhdenvertaisuus ei saa riippua esimerkiksi sukupuolesta, asuinalueesta, varallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai iästä.

Monen esiin nostetun teeman taustalta paljastui yhteisöllisyyden tarve.
–Yhteisöllisyys paistaa läpi vastauksista, ihmiset kaipaavat sitä. Se liittyy luottamukseen, turvallisuuteen ja avoimuuteen. Kaiken tämän yksilöllisyyden keskellä on hyvä, että on joku yhteisö, johon tarvittaessa voi turvautua, sanoo toteutusta tehnyt Fountain Parkin analyytikko Anu Valtari.

Lue lisää Uusimaa 2019 hankkeelle toteutetusta verkkoaivoriihestä ja tuloksista täältä.

 

Lisätietoja:

    Anu Valtari
050 550 3150
anu.valtari@fountainpark.fi
            Jari Latvalahti
050 312 0298
jari.latvalahti@fountainpark.fi