5 syytä, miksi strategia ei toteudu

5 syytä, miksi strategia ei toteudu

Monissa organisaatioissa pohditaan syitä miksi strategia ei toteudu. Esimerkiksi strategiaan kirjattu alansa menestyjäyritykseksi haluaminen ei vielä riitä, vaan matka sinne vaatii pitkäjänteistä ja kurinalaista työtä, kokeiluja, oppimista sekä ennakointia.

Strategian ohella tulisi rakentaa konkreettinen muutosta edistävä työsuunnitelma, jossa on tavoitteita ja tehtäviä. Matka menestyjäyritykseksi pitää siis suunnitella ja toteuttaa, itsestään se ei toteudu.

1. Strategiaviestinnän ohella tulisi käydä keskustelua, joka konkretisoi asioita ymmärrettäviksi käytännön toimiksi, tehtäviksi ja tavoitteiksi. Strategia voi toteutua vain tekemällä asioita. Samasta aiheesta kirjoittivat vuorineuvos Lasse Kurkilahti ja professori Toivo Äijö Talouselämän Tebatissa muutama vuosi sitten.

2. Yrityksen muutoshaluttomuus. Yrityksen kulttuurin tulee tukea kehittymistä, jotta muutokset olisivat mahdollisia. Ketterät yritykset sopeutuvat markkinoiden muutoksiin ja osaavat jopa ennakoida niitä. Ylimmän johdon tehtäviin kuuluu varmistaa, että johtajapositioissa olevat henkilöt kykenevät viemään muutoksia läpi, ovat sitoutuneita niihin ja vievät liiketoimintaa kohti haluttua suuntaa.

3. Jatkuvan muutoksen olemassaolon ymmärtäminen. Keskustelua yrityksen strategiasta suhteessa liiketoimintaympäristön muutokseen on tarvetta pitää vireillä usein ja toistuvasti eri näkökulmista. Toisin sanoen, strategiatyö ei ole koskaan valmis, vaan sen pitää elää ajassa ja muuttua kun uusia asioita tulee esille. Markkinatilanne voi muuttua nopeastikin, ja siksi ei kannata väheksyä mahdollisia ongelmia, joilla ei vielä ole välitöntä vaikutusta liiketoimintaasi.

4. Muutostarve voi olla liian iso pala kakkua kerralla. Strategia voi myös sisältää epärealistisia tavoitteita tai se voi kärsiä fokuksen ja resurssien puutteesta. Valitse mieluummin vaikka vähän erittäin fokusoituneita tavoitteita, jotka on mahdollista saavuttaa, kuin kerralla paljon epämääräisiä. Ketterät kokeilut voivat olla parempia keinoja testata muutoksen oikeaa suuntaa, kuin massiiviset muutosprosessit, koska uusia asioita tulee esille jatkuvasti. Siksi tavoitteita ei kannata sementoida pitkäksi aikaa. Tutkija Hanna Maula kehottaa tunnustelemaan muutosta rohkeilla kokeiluilla ja niistä oppimisella. 

5. Johtamisen ikuinen haaste on se, kuinka viedä suunnitelmia toteutukseen läpi organisaation viimeiseen esimieheen asti. Jos strategia ei aseta yritykselle tavoitteita, eikä sitä seurata, ei mitään myöskään tapahdu. Strategiatyön tulisi jatkua asioiden konkretoisoinnin tasolle, jossa luodaan tavoitteita ja suunnitelmia.

Lisää aiheesta