Strategia unohduksissa? Tässä 5 syytä, miksi

Strategia unohduksissa? Tässä 5 syytä, miksi

Strategia on yksi tärkeimmistä organisaatioiden johtamisen työkaluista. Miksi kuitenkin yhä edelleen usein käy niin, että strategiaa ei muisteta?

  1. Strategian ymmärtäminen johdon kirjoitusprosessina. Kun kirjoitus on valmis, se laitetaan pöytälaatikkoon lepäämään. Strategian tulisi toimia päivittäisen johtamisen työkaluna.
  2. Strategiaa työstetään pelkästään johdon toimesta, eikä henkilöstöä oteta mukaan kuin valmiin esityksen kuulijaksi.
  3. Liian ylätasolle jäävä strategia. Tässä tapauksessa strategia laaditaan siksi, että sellainen kuuluu tehdä, ei siksi että se halutaan myös toteuttaa. Ylätason strategia jää toiveajatteluksi tai sisältää kliseitä, jotka voisivat olla kopioitu minkä tahansa yrityksen strategioista.
  4. Strategiatyö koetaan tiivistahtiseksi johdon projektityöksi, joka päättyy tiettynä päivänä jonka jälkeen voidaan palata normaaliin arkeen. Strategiasta pitää johtaa tavoitteita, joita voi edistää koko ajan eivätkä ne ole ristiriidassa nykyisten tehtävien kanssa. Muussa tapauksessa strategiaan kirjatut asiat jäävät ylimääräisiksi tavoitteiksi, joita ei aikapulan takia ole mahdollista edistää.
  5. Oikeiden ihmisten osallistaminen ja sitouttaminen. Ihmisten joiden työtä strategia koskee, tulee olla mukana strategian suunnittelussa alusta alkaen. Osallistaminen strategian tavoitteisiin sitouttaa ihmiset myös toimeenpanoon, koska stategia on rakennettu yhdessä.

Lisää aiheesta