Digitalisaatio onnistuu joukkojen tuella

Digitalisaatio onnistuu joukkojen tuella

Digitalisaatio tulee, oletko valmis?

Digitalisaatio näkyy valtionhallinnossa kaikkien arjessa ja iso osa työtä on sen myötä siirtynyt verkkoon. Se muuttaa sisäisiä prosesseja, ja lisäksi digitalisaatiolle on ladattu paljon odotuksia palveluiden järjestämisen suhteen. Miten tuottaa tulevaisuudessa kansalaisille parempia palveluja kustannustehokkaasti ja miten hyödyntää valtavia tietovarastoja uusilla tavoilla?

Digitalisaatiota pitää johtaa, mutta johtamisen mallit ja työn määritelmä vaativat uudistamista. Vanhat konstit eivät päde, kun teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn ja asiakkaina onkin koko maailma. Toisaalta on panostettava teknologisiin innovaatioihin ja toisaalta on johdettava ihmisiä kohti muutosta. Kehittämisen näkökulmasta teknologia taitaa olla helpompi rasti, sillä suurin osa panostuksesta menee asioiden käytäntöön viemiseen.

Digitalisaatioajan johtaja osaa hyödyntää teknologiaa yhteydenpidossa omaan organisaatioonsa, mutta myös suhteessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Asiakkaat, henkilökunta ja koko sidosryhmäverkosto on iso voimavara, jonka kanssa jatkuva vuorovaikutus on välttämätöntä. Yksittäisessä ajatuksessa voi piillä viisaus ja vain jatkuvalla kuuntelulla ja keskustelulla eri taustaisen ison joukon kanssa yksittäinen ajatuskin tullee kuulluksi ja sen merkitys arvioiduksi. Samalla kun löydetään uusia ideoita toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, tuo lisääntynyt vuoropuhelu lisää luottamusta ja joustavuutta. Tämä saa asiat sujumaan ja tekemisen tuntumaan mielekkäämmältä.

Toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä on valjastaa niin oma väki kuin asiakkaatkin tekemään muutosta yhdessä. Verkko mahdollistaa jatkuvan dialogin tuhansien ihmisten kanssa. Fountain Parkin verkkoaivoriihen teho perustuu ison joukon osallistamiseen, nopeuteen sekä siihen, että verkossa ihmiset kertovat ajatuksistaan avoimemmin kuin kasvotusten. Tulosten vaikuttavuus on välitöntä kun löydetään paitsi kehittämisen prioriteetit ja toimenpiteet vaikuttavimmille asioille.

Tavataan tiistaina 19.5. Valtio Expossa teeman äärellä. Tervetuloa osastollemme juttelemaan joukkoistamisen ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja samalla katsomaan uutta kuvatauluihin perustuvaa tiedonkeräämismenetelmäämme.

Kerromme mielellämme lisää aiheesta, ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen!

Lisää aiheesta