Ennakointi kunniaan, sopeudu toimintaympäristön muutoksiin

Ennakointi kunniaan, sopeudu toimintaympäristön muutoksiin

Hyvä ennakointi auttaa, kun organisaatio haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin. Muutokset tehdään mielellään nopeasti, sillä aika on rahaa. Mutta koska aito mukautuminen vie usein aikaa, fiksu arvioi jo ennakolta millaisia muutoksia tulevaisuus kenties tuo tullessaan. Ennakointi säästää aikaa ja täten rahaa. Keräsimme viisi ajatusta ennakointityön tueksi.

1. Jatkuvuus on avain

Kun organisaatio on jatkuvassa valmiustilassa, sekä megatrendit että heikot signaalit tulevat varmemmin huomatuiksi. Huomaamisen lisäksi on tärkeää jatkuvasti ja systemaattisesti pohtia mitä ne tarkoittavat oman liiketoiminnan kannalta ja mitä ne eivät tarkoita. Jatkuvaluonteinen toimintaympäristön muutosmerkkien seuraaminen ja tulkitseminen auttaa välttämään firman tiedollisen ja toiminnallisen inertian; tekeminen ja ajattelu eivät jämähdä toistamaan vanhaa. Myös asiakkaat arvostavat organisaatioita, jotka seuraavat aikaansa ja ovat mieluummin askeleen edellä kuin askeleen jäljessä.

Käytäntö on osoittanut, että hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

2. Työkalut ja prosessit kohdilleen

Kun työkalut ja prosessit ovat kohdillaan pystytään tunnistamaan ne muutosajurit, joilla on todellista merkitystä. Tällöin johto pystyy kohdistamaan toimenpiteet tärkeimpien asioiden ja ilmiöiden ympärille, vaikka saa tietoa myös muista muutoksista. Tiedon kerääjinä toimii valittu työkalupakki välineitä ja prosesseja, joita on hyvä aika ajoin päivittää. Tietotulvan maailmassa oleellista on keskittyä tiedon tulkintaan ja merkityksiin, yksin ja yhdessä.

3. Tunnelinäön välttäminen ja näkökentän laajentaminen

Ajamalla sata lasissa moottoritiellä tunnelinäkö silmissä ei ehdi tunnistaa näkökentän laidalla olevia heikkoja signaaleja. Heikot signaalit ovat aihioita uusista murroksista, joiden huomiotta jättäminen voi koitua liiketoiminnan kohtaloksi. Varmistamalla toimivat ennakoinnin käytännöt organisaation henkilöstön ja sidosryhmien kesken vähennetään sokeiden pisteiden määrää horisontissa.

Tunnelinäöstä ovat kärsineet monet toimialasta riippumatta, esimerkkejä riittää. Nokia luopui kosketusnäytön kehittämisestä, vaikka talossa oli siihen osaamista. Vakiintunut poliittinen kenttä jätti huomioimatta lisääntyvän monikulttuurisuuden – uudet pelurit nousivat eturiviin. Videovuokraamot hävisivät katukuvasta – tatuointistudiot tulivat tilalle.

4. Perustellusti rohkeita uusia avauksia

Ennakointi auttaa tuottamaan innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan uudenlaisia toteuttamiskelpoisia aiheita. Tällöin kehityshankkeet suunnataan taklaamaan todelliset tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Päätökset resurssien ja kehityshankkeiden suuntaamisesta ovat kohdennettuja.

Uuden suunnan ottaminen sekä organisaation muutosprojektit saavat perustellusti merkityksellisen tavoitteen. Uudet avaukset osuvat maaliin, vaikka ne tarkoittaisivatkin nykyisen liiketoiminnan järjestämistä uudella tavalla.

5. Ennakointi on koko organisaation asia

Yhdessä tehtävä trendien sekä heikkojen signaalien merkittävyyden ja vaikuttavuuden arviointi muokkaa ajattelua ja toimintaa organisaatiotasolla ja haastaa luutuneet ajattelumallit. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten merkityksen ja tulevaisuuden muutosajurien tunnistamisen tulisi olla koko organisaation asia, ei pelkästään yhden liiketoiminnon tai yksikön.

Kun yksilöt ja tiimit kehittyvät yhteistyössä aloittelijasta konkareiksi, koko organisaatio on entistä valmiimpia ottamaan haltuun keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia sekä -haasteita.

Fountain Park on osallistavan johtajan yhteistyökumppani, joka edistää yritysten ja julkisen sektorin uudistumista, kasvua ja kehittymistä. Kanssamme onnistuvat niin lyhyet interventiot kuin pidempiaikaisen ennakoinnin prosessin rakentaminen.

Kurkkaa video, jossa asiakkaamme keräsi ja nosti esiin asiakkaidensa näkemyksiä tulevaisuuden muutosmerkeistä, niiden vaikutuksista yritysten liiketoimintaan ja odotuksiin yhteistyöstä. Tulevaisuuden ennakointia voi ja kannattaa harrastaa säännöllisesti paitsi oman organisaation, myös sidosryhmien kanssa.

Lisää aiheesta