Koululaiskysely toi tietoa 100 000 koululaisen harrastustoiveista tänäkin vuonna

Koululaiskysely toi tietoa 100 000 koululaisen harrastustoiveista tänäkin vuonna

Haastattelimme opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevaa virkamiestä Iina Berdeniä pitkän yhteistyötaipaleemme innostamina. Jo kolmatta kertaa toteutettu valtakunnallinen koululaiskysely toi jälleen uutta tietoa koululaisten harrastustoiveista ja ajankohtaisista aiheista, kuten mitä koululaiset toivovat lisää elämäänsä.

Millaisia ajatuksia opetus- ja kulttuuriministeriössä on herännyt koululaiskyselyjen toteutuksista?

Toteutimme koululaiskyselyn nyt kolmatta kertaa Fountain Parkin kanssa, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Koululaiskysely on osoittanut, että lasten ja nuorten parissa yleistyneet älypuhelimet ja muut mobiililaitteet lisäävät mahdollisuuksia heidän kuulemiseen ja osallistumiseen.

Mistä idea näin laajaan osallistamiseen syntyi?

Tavoitteenamme oli kysyä harrastuksiin liittyviä asioita lapsilta ja nuorilta itseltään. Uutta oli se, että kyselyyn pääsi osallistumaan jokainen perusopetuksen vuosiluokkien 1-10 oppilas, mikäli rehtori välitti oppilaille kyselyn vastattavaksi.

Minkä haasteen onnistuimme yhteistyöllä ratkaisemaan?

Saamme koululaiskyselyllä tietää, millaisia kulttuurin ja liikunnan harrastuksia koululaiset haluavat koulupäivän yhteyteen sekä heidän näkemyksiään. Esimerkiksi vuonna 2018 kysyimme, miksi sinulla ei ole harrastusta. Huomasimme, että säännöllisen harrastamisen rinnalle tarvittiin nuorille epäsäännöllisiä harrastusmahdollisuuksia.

Emme tienneet koululaisten suosikkiharrastustoiveita entuudestaan ja esimerkiksi parkourin suuri suosio alakoululaisten poikien keskuudessa yllätti meidät. Avustuksillamme kouluihin vietiin parkouria.

Vastaajamäärät ovat olleet joka vuosi suuria, noin 100 000 koululaista, mikä on lisännyt tulosten merkittävyyttä.

Millaista palautetta olette saaneet osallistujilta?

Koululaisten terveisissä on ollut paljon kannustusta jatkaa kyselyjä. Itse näen asian niin, että kyse on demokratian toteuttamisesta. Lasten ja nuorten kuuluu saada kokemuksia demokratiasta ja sen hyödyllisyydestä.

Mitä vinkkejä opetus- ja kulttuuriministeriö antaisi oppilaitoksille osallistamiseen liittyen?

Kysely osoittaa sen, kuinka helppoa on kysyä jokaiselta lapselta ja nuorelta. Aikuisten osallistamismalleja kopioidaan herkästi lasten ja nuorten maailmaan. Koululaiskyselyssä ei ole edustuksellisuutta vaan jokainen voi kertoa oman mielipiteensä. Itse asiassa lasten ja nuorten pitäisi saada itse valita myös se, miten heitä kuullaan.

Lisää aiheesta