Mitä on digitalisaatio?

Mitä on digitalisaatio?

Digitalisaatio on alkumetreillään, ja elämme digivallankumouksen kynnyksellä. Eräänä päivänä digipalvelut ovat yhtä itsestään selviä arjen helpottaja kuin pyykkikone tai hissi. Kesän aikana Pokémon-ilmiö toivottavasti karisti unihiekat viimeistenkin epäilijöiden silmistä. Kun uusi tapa pelata saa ihmiset joukoittain liikkeelle, on kyse mahtavasta oivalluksesta, jolle varmasti tulee seuraajia ja uusia hyötysovelluksia. Mistä digitalisaatiossa oikeastaan on kyse ja miten asiaa voisi jäsennellä?

1. Digitalisaatio on muutosjohtamista

Organisaation tavoitteet ja työtehtävät voi digitalisaation myötä ajatella uusiksi. Kyse ei ole siis pelkästään palvelujen tarjoamisesta verkossa, vaan myös siitä miten työ organisoidaan ja miten ihmiset saadaan siihen mukaan. Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaan, avoimen, mitattavan, asiakaslähtöisen ja alati kehittyvän organisaation syntymisen. Tästä syystä digitalisaatiota johtavien ihmisten ei tulisi itse olla koodin vääntäjiä, vaan ennemminkin innostuneita ja innostavia visionäärejä, jotka saavat ihmiset mukaan suunnittelemaan parempaa tapaa tehdä työtä.

2. Digitalisaatio on mahdollisuus tehdä fiksummin

Kun työ voidaan suunnitella uusiksi, on mahdollisuus säästää resursseja. Koska yhteydenpito, palvelun tarjoaminen ja työnteko onnistuu sähköisesti, läsnäoloa tarvitaan vähemmän. Säästämme aikaa, bensaa ja asfalttia, toisin sanoen rahaa ja ympäristöä. Esimerkiksi opetuksessa ja terveydenhuollossa on vielä paljon mahdollisuuksia tarjota palvelua myös digitaalisesti ja tehdä se vailla nykyisen toteutustavan rajoituksia. Tietenkään kaikkea ei voi hoitaa digitaalisesti, mutta lukemattomia asioita voi ja juuri siinä kohdassa syntyy skaalautuvuutta ja bisneshyötyjä.

3. Digitalisaatio on yhdessä tekemistä

Kun palveluja ja työtä suunnitellaan uusiksi, on fiksua kerätä visiot, ideat ja havainnot kaikilta sidosryhmiltä. Työntekijöiden tulee osallistua suunnitteluun alusta alkaen, jotta he ymmärtävät mihin tähdätään ja mitä heiltä odotetaan. Yhdessä tekeminen, ideointi ja kuulluksi tuleminen on innostavaa ja palkitsevaa.

Tiedätkö sinä minkälaisia ajatuksia fiksummasta ja tehokkaammasta työstä sinun työpaikallasi löytyy?

4. Digitalisaatio on asiakaslähtöistä

Koko homman lähtökohtana on asiakas. Miksi olemme olemassa ja kenelle työtämme tekemässä? Missään ei pitäisi tehdä työtä itseä varten, vaan kaikella tekemisellä on aina kohde jolla on tarve. Pidä kirkkaana mielessä mikä on asiakkaan todellinen tarve ja miten häntä parhaiten palvellaan? Kaiken pitää olla alisteista tälle. Jos asiakas ei saa mitä haluaa, tai ei osaa käyttää omasta näkökulmastaan monimutkaista systeemiäsi, hän ei käytä sitä, ei tee mitä toivot hänen tekevän, ei osta sinulta eikä suosittele palveluasi. Tästä syystä vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on elinehto.

5. Digitalisaatio on kokeilevaa

Koska digitaalisessa muodossa tarjottavia palveluja ja prosesseja voidaan helposti mitata, on helppoa tehdä kokeiluja ja analysoida mikä toimii ja mikä ei. Vain tekemällä voi oppia mikä toimii.

6. Digitalisaatio on hauskaa ja ilahduttavaa

Keräämäsi tieto asiakkaastasi mahdollistaa sen, että tiedät hänestä enemmän, ymmärrät häntä paremmin ja voit ilahduttaa kiinnostavilla asioilla. Ne voivat olla kohdennettuja tarjouksia tai vieläkin parempaa, sisältöjä, jotka auttavat asiakastasi onnistumaan omassa tehtävässään.

7. Kaikki on vasta alussa

Pokémon-peli osoittaa, että uusia hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia on vielä hurjasti olemassa. Lisätyn todellisuuden, robotisaation, älypuhelinten ja esineiden internetin myötä vain ihmisten mielikuvitus on rajana keksiä uutta.

Lisää aiheesta