Motsatsen till flockbeteende?

Motsatsen till flockbeteende?

Vi är vana vid att avfärda kollektivet som en dum massa av människor som följer ett flockbeteende vid påverkan och propaganda och det stämmer till viss del och under vissa omständigheter.

Men om vi studerar ämnet lite noggrannare så finns det en motsats till flockbeteendet – den kollektiva visdomen.

Så vad är kollektiv visdom?

Ingenting nytt under solen, brukar vi säga och det stämmer bra här. Kollektiv visdom, definierad som delad kunskap som gruppen har kommit fram till, återfinner vi i epos skrivna för tusentals år sedan. Myter, legender men även fakta från alla kulturer som samlar tankar och idéer för att förstå oss själva och vår omvärld bättre.

Den brittiske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679) sökte efter en sammanhängande filosofi i sina teorier om naturen, om människan och om samhälle och stat. Medborgarnas sociala kontrakt med staten (envåldshärskaren i Leviathan) skulle skapa social stabilitet och skydd mot krig. Alltsammans skulle bygga på vetenskapliga principer.

När Thomas Jefferson (1743-1826) nämnde ”A Nation’s best defense is an educated citizenry” hänvisade han till en form av kollektiv visdom. Émile Durkheim (1858-1917) hävdade att samhället utgör en högre intelligens eftersom det utgör mer än individen i tid och rum och därigenom uppnår kollektiv visdom.

I dagens samhälle har internet förstärkt och utvidgat omfattningen av kollektiv visdom. Nätet har gett miljontals individer en plattform för delad kunskap och erfarenheter, vilket har lett till en enorm mängd av kollektiv visdom.

Kontakt:

christer.granlycke@fountainpark.fi

+358 40 562 9642

Lisää aiheesta