Muodottomasta taikinamöykystä kauniiksi kakuksi julkisen toimijan ja asiantuntijan yhteistyöllä

Muodottomasta taikinamöykystä kauniiksi kakuksi julkisen toimijan ja asiantuntijan yhteistyöllä

Mitä saadaan, kun julkisen toimijan ja asiantuntijan viisaat päät lyödään yhteen? Tässä tapauksessa parhaita mahdollisia palveluita ikääntyneille.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä halutaan varmistaa, että ikääntyneiden palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tukemassa ikäihmisten arkea. Koska parhaat ideat syntyvät yhteistyössä, otettiin hyvinvointikuntayhtymän sidosryhmät osaksi entistä ehompien palveluiden pohdintaprosessia. Kysyimme vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuisminilta viisi kysymystä yhteistyömme pohjalta.

Mitä ajattelit yhteistyöstämme?

Yhteistyömme alkutilanne oli poikkeuksellinen: Fountain Parkin tulokulma tilanteeseemme oli niin spesifi ja erityinen, että se jätti minuun erittäin positiivisen mielikuvan. En alussa edes tiennyt haluavani tehdä projektia tällä tavalla. Kerroin ajatuksistani, ja sain kuulla todella hyvän ratkaisun ongelmaan. Kaikki kuulosti todella loogiselta. Siitä yhteistyö sitten lähti.

Yhteistyömme oli mutkatonta, nopeaa ja tehokasta. Pääsimme heti suoraan asiaan, ja toteutus oli tuottoisa.

Minkä haasteen onnistuimme yhdessä ratkaisemaan?

Tärkeintä yhteistyössämme oli sidosryhmien osallistaminen ja ihmisten äänten kuuluviin saaminen. Halusimme saada näkemyksiä parhaiden mahdollisten ikääntyneiden palveluiden tuottamisen tueksi, ja niitä todella saimme.

Millaisia vaikutuksia FSHKY:n sidosryhmien kuulemisella mielestäsi on?

Uskon, että saamme hyvin vahvaa tukea ajatuksillemme siitä, mihin ikääntyneiden palvelurakennetta ja toimintaprosesseja rakenteen sisällä täytyy viedä. Saamamme materiaali tukee voimakkaasti niin omia kuin valtakunnallisia ajatuksia ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä. Samoja asioita on valmisteltu myös maakunnallisesti jo kaksi vuotta. Materiaali tukee valmistelua, mutta tuo sen tämän seutukunnan kontekstiin.

Miten yhteistyömme auttaa teitä tulevaisuudessa, kun maakunnallinen sote-valmistelu jatkuu edelleen?

Yhteistyömme tukee meitä ehdottomasti myös tulevaisuudessa. Saadut tulokset ovat juuri niitä käytännönläheisiä asioita siitä, miten implementoidaan isoja makrotason tavoitteita ja saadaan aikaiseksi muutosta suhteessa siihen, mitä tällä hetkellä tehdään.

Mitä muuta haluaisit kertoa?

Suosittelen Fountain Parkia ja kyseistä projektien toteuttamistapaa lämpimästi muillekin. Public Private Partnership -tyylistä yhteistyötä kannattaisi tehdä enemmänkin.

Kun julkinen toimija tuskailee kehitysajatusten toteuttamisen kanssa, voivat menetelmäosaajat rientää apuun ja auttaa viemään tilanteita eteenpäin.

Esimerkiksi jos edessä on taikina, muttei tiedä miten sitä lähtisi leipomaan, voi asiantuntijan tuella saada vaihtoehtoja erilaisille taikinamuoteille sekä ideoita eri lopputuloksille. Asiantuntija voi jaotella taikinamassan ja tehdä siitä hallittavan.

Toivoisin, että meidän yhteistyössämme käytettyä sparrauskeskustelua olisi enemmän. Tässä projektissa sparraus johti todella toimivaan ja tulokselliseen lopputulemaan.

Lisää aiheesta