Tuleeko sote-uudistus?

Eri sidosryhmien vuorovaikutus ja vuoropuhelun mahdollistaminen ovat keskeistä menestyksekkäälle sote-uudistukselle. Asiakaslähtöisyys on avain onnistumiseen. Vain osallistamalla sidosryhmät saadaan syntymään yhteinen tahto.… Lue lisää!

Digitalisaation johtaminen vaatii joukkoja

Digitalisaatiota pitää johtaa, mutta johtamisen mallit ja työn määritelmä vaativat uudistamista. Vanhat konstit eivät päde, kun teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn ja asiakkaina onkin koko maailma. … Lue lisää!

Miksi johto ei kuuntele asiakkaita?

Pidetäänkö olemassa olevaa asiakaskantaa itsestäänselvyytenä? Tekemämme selvityksen perusteella jopa 70 % vastaajista kokee, että asiakaskokemusten pitäisi ohjata tehokkaammin liiketoimintaa.… Lue lisää!

1 12 13 14