Dialogin lisääminen yritysmaailmassa on tärkeä menestystä lisäävä tekijä

Dialogin lisääminen yritysmaailmassa on tärkeä menestystä lisäävä tekijä

Paulig on pitkän linjan perheyritys, joka viime vuosina on kasvanut muun muassa yritysostojen kautta. Haasteena oli rakentaa vahvan identiteetin omaavista yrityksistä yksi yhtenäinen Paulig, jossa jaetaan kulttuuri, arvot ja prosessit. Miten verkon kautta toimiva Strategiadialogi voi auttaa tällaisella matkalla? Haastattelussa toimitusjohtaja Rolf Ladau ja  Pauligin silloinen viestintäjohtaja.

Miksi yhteisen kulttuurin luominen on Pauligille tärkeää?

Haluamme, että kaikilla on yhteinen käsitys missä olemme töissä. Kehitämme myös tapoja tehdä hankkeita fiksummin. Kun prosessit ja tavat toimia ovat yhtenäiset, se tehostaa toimintaa ja lisää vaikuttavuutta.

Miten Pauligilla on rakennettu yhteistä kulttuuria ja tapaa toimia?

Kymmenen vuotta sitten Pauligilla ei ollut yhteistä kieltä, arvoja, prosesseja. Nyt olemme matriisiorganisaatio, jolla on kaikille yhteiset tukifunktiot ja henkilöstöllä on yhteinen käsitys missä olemme töissä.

Työ kulttuurin vahvistamiseksi jatkuu edelleen vahvana. Yhteisen kulttuurin luominen vaatii jatkuvaa huolenpitoa, määrätietoista työtä ja jatkuvaa dialogia.

Miksi valitsitte meidät kumppaniksi?

Vuonna 2016 halusimme kokeilla uutta ketterää tapaa kerätä näkemyksiä missä organisaatio menee yhteisen kulttuurin rakentamisen kanssa. Vuonna 2018 uusi toimitusjohtaja Rolf Ladau halusi aloittaa työnsä Pauligilla kuulemalla organisaatiota laajasti ja halusi saada kokonaiskuvan organisaatiosta.

Meitä miellytti, että palvelu oli helppo ymmärtää ja hauska käyttää. Siinä oli matala kynnys kaikille osallistua eikä kieli ollut konsulttimaista jargonia. Mahdollisuus olisi ollut hyödyntää erilaisia kieliversioita, mutta päädyimme kuitenkin käymään dialogia vain yhdellä kielellä.

Miten uusi toimitusjohtaja Rolf Ladau hyödynsi palveluamme?

Verkon kautta tapahtuva dialogi mahdollisti vielä laajemman kuulemisen, kuin mihin kasvokkaisilla tapaamisilla päästään. Tämä oli hyvä keino täydentää kasvokkaisia tapaamisia.

Mitä konkreettisia hyötyjä olette yhteistyöstä saaneet?

Yhteistyön jälkeen toimitusjohtajan esityksissä on esimerkiksi sanapilvi raportista muistuttamassa konkreettisesti matkasta, mihin organisaatio on menossa ja mihin se uskoo.

Uusi toimitusjohtaja sai kuultua enemmän ja erilaisia näkemyksiä kuin mihin kasvokkain tavaten olisi ollut mahdollista. Hän sai ihmiset puolelleen laajalla osallistamisella ja listan konkreettisista asioista mihin pitää puuttua ja myös mitä mahdollisuuksia organisaatio tunnistaa. Tuli selkänojaa omille näkemyksilleen ja varmuus, että johto ja organisaatio ovat samalla sivulla.

Aineisto oli molemmilla kerroilla laaja ja hyvin koostettu, joten tuloksia ja autenttisia sitaatteja on helppo käyttää niin viestinnän kuin päätöksenteon tukena. Esimerkiksi konserninjohtajan loppuvuoden katsauksessa on otoksia käydystä dialogista, samoin videoita on tehty aineiston perusteella.

Miten kuvailisit verkossa käytävää dialogia?

Verkossa käytävä Strategiadialogi on helppokäyttöinen, hauska ja matalan kynnyksen tapa saada ihmiset osallistumaan myös hankalempiin aiheisiin.
Ei liian pönöttävä tai konsulttimainen, vaan innostava.

Osaatte auttaa asiakasta.

Millaisen fiiliksen yhteistyö jätti?

Erinomainen ja hämmästynyt fiilis. Molemmilla kerroilla Strategiadialogi-palvelun avulla on saatu enemmän irti mihin uskottiin.

Olemme saaneet loistavaa kokonaispalvelua aina verkkototeutuksen käytännön suunnittelusta hyvin koostettuun loppuraporttiin asti. Asiantuntemus on ollut hyvää joka vaiheessa. Osaatte auttaa asiakasta.

Ihmeen nopeasti pääsette sisään organisaation toimintaan ja autatte näkemään asioita selvemmin kuin mihin itse omin voimin olisi mahdollista.

Mitä oppia aiotte noudattaa tulevaisuudessa?

Kun organisaatiolta kysytään, niin voisi osallistaa vielä enemmän. Huutoon pitää vastata. Dialogissa oppii koko ajan. Pysytään uteliaana ja oivalletaan, että organisaatio, ajat ja tarpeet muuttuvat koko ajan. Niistä on syytä pysyä kartalla.

 

Lue lisätietoa yhteistyöstämme referenssistä.

Lisää aiheesta