Ruuantuotanto kannattavaksi yhteisen dialogin tuella

Ruuantuotanto kannattavaksi yhteisen dialogin tuella

Ruuantuotannon kannattavuuden haasteita ratkaisemassa

Viime kesänä alkanut ruuantuotannon kannattavuutta edistävä selvitystyö on tulossa päätökseen. Ideat, joita suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan, konkretisoituvat pian toimenpide-ehdotuksiksi ja teoiksi. Vuorineuvos ja hankkeen selvitysmies Reijo Karhinen on tehnyt ansiokasta työtä viedessään eteenpäin tätä monitahoista selvitystä.

Kansalaisten yhteisen dialogin pohjalta uusia ratkaisuja

Eri sidosryhmien kuuleminen on ollut selvitystyössä avainasemassa. Mukaan vaikuttamaan on saatu laaja joukko tuottajia sekä muun muassa ministeriöiden virkamiehiä, päättäjiä, opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä. Verkon kautta toteutetun dialogin myötä on varmistuttu siitä, että ruokaketjun toimijat pitäisi saattaa yhteisiin keskusteluihin paljon useammin. Osallistujajoukko ei kuitenkaan rajoittunut vain tiettyihin toimijoihin – jokaisella suomalaisella on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa selvitystyön etenemiseen verkossa. Helppo ja nopea tapa omien näkemysten jakamiseen ja muiden ideoiden arvioimiseen innosti tuhansia kansalaisia selvitystyön eri vaiheissa.

Dialogin voima 

Näin laajan joukon yhteen saattaminen mahdollistettiin Verkkoaivoriihi -menetelmäämme hyödyntäen. Verkossa käytävän dialogin avulla suurestakin kehittämisprosessista on mahdollista muokata näkyvä sekä keskusteleva kokonaisuus, jossa omat ja yhteiset ideat rikastuvat. Laajalla kansalaisten kuulemisella haluttiin tehdä näkyväksi, että jokaisen näkemyksellä ja kokemuksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. Verkkoaivoriihen lisäksi selvitystyössä toteutettiin useita työpajoja eri teemoilla, henkilökohtaisia tilakäyntejä sekä lukemattomia muita keskusteluja kasvokkain ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Huikeat osallistujamäärät sekä lukemattomat uudet ideat ovat osoittaneet, kuinka tärkeän asian äärellä olemmekaan.

”Koen, että osallistamisen ohella avoimuus ja läpinäkyvyys ovat enemmän tätä päivää kuin kabinetit ja muut suljetut piirit,” toteaa Karhinen blogissaan.

Maali häämöttää 

Karhisen selvitystyön matka on ollut pitkä ja moniulotteinen. Dialogi on rakentunut uudelleen, iteroitunut, jakautunut, ja jälleen edennyt kohti yhteisiä, selkeitä päämääriä. Nyt esiripun takana tehdään viimeisiä linjauksia ennen kuin selvitystyön tulokset julkistetaan virallisesti torstaina 7.2.

Matka on ollut arvokas kokemus meillekin. Suomalaisten rikas ja monipuolinen keskustelu on inspiroinut sekä ilahduttanut. Dialogi sai esiin näkemyksiä, joita olisi muuten vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada esiin. Ja mikä tärkeintä, näkemykset näkyvät myös käytännössä.

Karhisen vaikuttamista voit seurata hänen verkkosivuillaan osoitteessa www.reijokarhinen.fi.

Fountain Park palvelee monipuolisesti yritysten ja organisaatioiden kehitys- ja muutosprosesseissa sekä yhteiskunnallisten uudistusten valmistelu- ja toimeenpanovaiheissa. Tutustu dialogisiin menetelmiimme täältä.

Keskustelimme Reijo Karhisen ja Elisa Kitusen kanssa selvitystyön ja laajojen joukkojen osallistumisen vaiheista podcastissa, jonka voit kuunnella tästä.

Lisää aiheesta