Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella

Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella

Sidosryhmien kuuleminen kannattaa 

Sidosryhmien huomioiminen päätöksenteossa on ehdottoman täkeää. Mieti, onko yritys osa ympäristöä, jossa se toimii, vai onko se erillinen oma kokonaisuutensa, jonka ei tarvitse välittää kuin omasta päämäärästään? Pystyykö mikään firma toimimaan kannattavasti, jos se ei välitä sidosryhmistään, vaan tekee päätöksiä sokeasti mutu-tuntumalla?

Jos savannilla juokseva antilooppi jättää huomioimatta elinympäristönsä, tulee leijona ja syö sen. Samoin voi käydä myös yritykselle, jos se ei ymmärrä miten erilaiset sidosryhmät vaikuttavat sen taloudelliseen tulokseen.

Sidosryhmien kuulemisesta tekemiseen

Sidosryhmäteorian mukaan on tärkeä selvittää mitkä sidosryhmät ovat tärkeitä arvon tuottamisen kannalta. Sidosryhmien kuuntelu ja toimintaympäristön tunteminen tuottavat yritykselle lisäarvoa, joka parantaa sen taloudellista tulosta ja auttaa yritystä menestymään paremmin.

Nykyisen sosiaalisen median aikakaudella eri ideat ja ajatukset leviävät nopeasti ja kuluttajat ovat entistä enemmän tiedostavampia. Virheisiin ja ongelmiin on puututtava nopeasti, sillä huomenna voi olla jo liian myöhäistä. Jatkuva tulipalojen sammuttelu voi olla haasteellista ja uuvuttavaa. Järkevämpää olisi luoda mahdollisuus avoimelle keskustelulle, jolloin mahdolliset ongelmat voisi hoitaa jo ennakolta.

Monissa yrityksissä järjestetään jo kyselyitä esimerkiksi henkilökunnalle, kuluttajille ja muille sidosryhmille, joilla selvitetään näiden yleistä mielipidettä firmaa koskevissa asioissa. Erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit, jotka tuovat yrityksen lähelle sidosryhmiään, voivat madaltaa kynnystä ottaa kontaktia ja avata tien keskustelulle ja kehitysehdotuksille.

Kaikkea ei aina tarvitse tehdä onneksi itse, vaan selvitystyön voi myös ulkoistaa. Tärkeintä on, että saatuja tuloksia sovelletaan käytäntöön, eikä niitä jätetä huomioimatta. Kaikilla ihmisillä on halu tuntea tulla kuulluksi, vaikka kaikkea ei aina olekaan järkevä toteuttaa juuri tietyllä tavalla.

Kirjoittaja Niina Lähteenmäki opiskelee liiketoiminnan logistiikkaa Turun AMK:ssa. Tämä teksti on kirjoitettu osana Corporate Social Responsibility -kurssia.

Vierasblogit yritysvastuusta opiskelijoiden silmin

Fountain Park toimii Turun ammattikorkeakoulun Corporate Social Responsibility -kurssin yritysyhteistyökumppanina. Haluamme tuoda yritysvastuukeskusteluun myös tulevaisuuden tekijöiden ääntä. Osana kurssiaan opiskelijat kirjoittivat tekstejä sidosryhmien osallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Julkaisemme kolme näistä teksteistä.

Kirjoitukset ovat Niina Lähteenmäen ”Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella” Veera Köpsin ” Back to basics – CRM up to date” ja Helena Rizkin ” How to win stakeholders trust?”.

Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan nuorten näkemyksiä ja tutustumaan myös muihin blogeihimme!

Lisää aiheesta