Palvelumme edistää lainsäädäntötyötä läpinäkyvästi niiden joukkojen kanssa, joihin se erityisesti vaikuttaa. Palvelumme tuo yhteen kansalaiset, lainsäädäntötyöntekijät sekä muut lainsäädännön piiriin kuuluvat toimijat. Sen avulla purat lainsäädäntötyön helposti ymmärrettäviin kokonaisuuksiin, joita ydinryhmät kehittävät, arvioivat ja jatkojalostavat.

Saat käyttöösi eri ydinryhmien ammattitaidon, ymmärryksen ja näkemyksen, joiden avulla teet vaikuttavaa lainsäädäntötyötä. Samalla viestit ydinryhmille heidän osallistumisensa ja ajatustensa arvokkuudesta.

Palvelumme soveltuu muun muassa toimintasuunnitelmien, tiekarttojen sekä muiden laajamittaisten hankkeiden läpiviemiseen.

Palvelumme hyödyt

Sitoutuminen

Lisää sidosryhmiesi sitoutumista antamalla mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntötyöhön

Vuorovaikutteisuus

Viesti lainvalmistelun kulusta ja vaiheista tehokkaasti verkossa

Yhteistyö

Mahdollista laaja kansallinen yhteistyö lainsäädäntötyön tukena

Kokonaisnäkemys

Saa käyttöösi ydinryhmien kokonaisnäkemys lainsäädäntöön liittyvistä haasteista ja hyviksi havaituista käytännöistä

Vaikuttavuus

Edistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhteiskehittämällä kansalaisten kanssa

Tehokkuus

Tee perusteltuja päätöksiä verkkodialogin tulosten pohjalta

Avullamme saat vastauksia esimerkiksi näihin

Miten saan haluttujen kohdejoukkojen asiantuntemuksen lainsäädäntötyön tueksi?
Miten viestin työn vaiheista läpinäkyvästi?
Miten tavoitan laajatkin kohdejoukot lainsäädäntötyöhön?
Miten saan parhaan hyödyn dialogin tuloksista?
Heräsikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä