Strategiadialogi vahvisti ymmärrystä ja auttoi suuntaamaan toimintaa

Strategiadialogi vahvisti ymmärrystä ja auttoi suuntaamaan toimintaa

Opit talteen strategiadialogin käytännön toteutuksesta. Valtiontalouden tarkastusvirasto osallisti sidosryhmät ja henkilöstön laajasti verkon välityksellä. Mitä hyötyä tästä oli Haastattelussa strategiapäällikkö Pirkko Lahdelma  tarkastusviraston toiminnan ytimestä Ruoholahdesta.

 

Hei Pirkko! Olimme keväällä mukana tukemassa strategiaprosessianne. Kertoisitko mitä tapahtui?

Tavoitteena oli kerätä strategiatyön tueksi laajasti eri tahojen näkemyksiä niin henkilöstöltä kuin VTV:n sidosryhmiltä. Tämä toteutettiin verkossa tapahtuvan strategiadialogin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli henkilöstö, toisessa sidosryhmät ja kolmas vaihe toi synteesinomaisesti yhteen tulokset.

Saimme rikkaan aineiston erittäin hyviä näkemyksiä. Yllättävää oli, että henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olivat hyvin samansuuntaisia. Meillä tämän toteaminen helpotti yhteisten, tärkeiden painopisteiden tunnistamista.

Mielenkiintoista! Mikä sai teidät hyödyntämään dialogista strategiatyötä?

Strategiatyössä kabinettityöskentely on mennyttä aikaa. Tehokkuus ja mahdollisuus uudenlaisen tekniikan käyttöön yhdistettynä strategiatyön vaatimuksiin oli syy miksi Fountain Parkia hyödynnettiin strategiatyössä.

Tieto kasvaa, kun kuunnellaan ja ymmärretään ihmisiä mahdollisimman hyvin. Uudenlaiset menetelmät mahdollistavat tämän tiedonkeruun ja toimivat loistavasti verrattuna siihen, että käytäisiin haastattelemassa ihmisiä tai koitettaisiin tavoittaa heidät perinteisellä kyselylomakkeella.

Mitä konkreettisia tuloksia strategiadialogi antoi?

Yhteisen näkemyksen saaminen erityisesti toimintaympäristömme monimutkaistumisesta vahvistui. Saimme sidosryhmille suunnatussa kyselyssä paljon odotuksiin liittyvää tietoa. Yllättävää oli se, kuinka kunnianhimoisia odotuksia VTV:hen kohdistuu. Meihin luotetaan paljon.

Strategiadialogi vahvisti ymmärrystä siitä, että meiltä odotetaan uudistumista ja kehittymistä. Sidosryhmät myös uskovat, että pystymme sen tekemään. Tätä tietoa olisi ollut vaikeaa tuoda ilmi muilla keinoilla yhtä selkeästi.

Strategiatyössä kabinettityöskentely on mennyttä aikaa. Tieto kasvaa, kun kuunnellaan ja ymmärretään ihmisiä mahdollisimman hyvin. Uudenlaiset menetelmät mahdollistavat tämän tiedonkeruun ja toimivat loistavasti.

Minkälaiset fiilikset yhteistyö jätti?

Fiilikset olivat hyvät. Saimme rikasta sekä näkemyksellistä, laajaa tietoa. Strategiadialogi oli Fountain Parkin fasilitoimana kevyttä, vaivatonta ja tehokasta. Sen myötä kaikki eteni ripeästi ja projekti oli koko ajan hyvässä hallinnassa. Kaiken kaikkiaan tehokkaasti vedetty prosessi. 

Se on aina mukava kuulla! Onko yhteiskehittäminen tukenut VTV:n tavoitekuvaa?

Yhteiskehittäminen on ehdottomasti tukenut VTV:n tavoitekuvaa. On meille olennaista, että toimimme itsenäisenä ja riippumattomana, objektiivisesti asioita tarkastelevana tahona.

On tärkeää, että kuulemme mahdollisimman montaa osapuolta objektiivisuuden turvaamiseksi ja uusien näkökulmien näkemiseksi. Mielestämme Fountain Parkin strategiadialogi mahdollisti monipuolisen tiedon keräämisen tehokkaammin kuin muut perinteisemmät keinot.

Millaista palautetta olette saaneet sidosryhmien osallistamisesta strategiatyöhön?

Kuulimme, että strategiadialogi on virkistävän poikkeavaa verrattuna perinteisiin kyselytyökaluihin. Joillakin kesti hetki oivaltaa, että dialogia on jatkuvaa. Heti asian tajunneet pitivät sitä miellyttävänä yllätyksenä.

Miten aiotte viedä eteenpäin yhteiskehittämisen tuloksia?

Verkko-osuuden tuloksia purimme perinteisimmin keinoin suullisesti eri kokoonpainoissa ja tilaisuuksissa organisaation sisällä. Yhteisissä keskusteluissa pureuduimme erityisesti ihmisiä innostaviin asioihin ja henkilöstön keskuudessa oleviin mahdollisiin huolenaiheisiin.

Kiitos Pirkko! Mitä muuta haluaisit yhteistyöstä vielä kertoa?

Fountain Parkin strategiadialogi oli toimiva konsepti, ja innosti meitä hyödyntämään verkkopohdintaa myös toisessa projektissa!

Lue lisätietoa yhteistyöstämme referenssistä.

Lisää aiheesta