Tulevaisuuden osaamisen johtaminen – näkemys kirkkaaksi

Tulevaisuuden osaamisen johtaminen – näkemys kirkkaaksi

Webinaari: Osaamisen strateginen johtaminen 2.3.2022 klo 9.30-11.00.

Järjestämme maaliskuussa webinaarin Osaamisen strategisesta johtamisesta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan seuraamaan keskustelua mm. osaamisen strategisesta johtamisesta, ja siitä miten tulevaisuuden osaamistarpeita voidaan ennakoida. Asiantuntijavierainamme ovat tällä kertaa Vaasan yliopiston johtamisen professori Riitta Viitala ja Stockmann Oyj:n toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Ilmoittaudu tästä ja varmista paikkasi.

Tulevaisuuden osaamisen johtaminen on syvällinen  haaste

Jo pelkästään osaaminen sanana ja käsitteenä on epämääräinen, mikä on johtanut siihen, että puhumme helposti toistemme ohi.

Yhä useampi toimiala ja yksittäinen organisaatio käy kamppailua osaavan työvoiman saatavuudesta. Keskustelussa puhutaan paljon määristä, sadoista ja tuhansista. Pulaa siitä ja tästä, kohtaanto-ongelmaa maalla, merellä ja ilmassa. Työvoiman saatavuuteen liittyy myös paljon valtarakenteita – kuka on vastuussa osaamisesta, sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Selvää kai on vain päämäärä – yhteistä hyvinvointia edistetään parhaiten, kun ylivertaisella osaamisella varmistamme kilpailukykymme sekä yksilöinä, organisaatioina että kansakuntana.

Tulevaisuuden osaamisen johtaminen ei ratkea kulmahuoneessa. Tähän työhön ja pohdintaan tarvitaan jokaista – eivätkä haasteiden ratkaisut tälläkään kertaa löydy pelkästään meistä itsestämme eivätkä yksinomaan asiantuntijatiedon pohjalta.

Mitä osaaminen on?

Osaaminen on perinteisesti määritelty yksilön pääomaksi. Se on näkyvää tekemistä, jotakin syntyy ja saadaan aikaiseksi. Osaaminen yhdistyy tavoitteeseen, päämäärään – tavoiteltava asiaintila saadaan näin aikaan. Ytimessä on motivoituminen, syy toimia. Käytännössä yksilökeskeinen tarkastelu ei kuitenkaan riitä. Yhä useampi meistä tarvitsee työssään ja tekemisissään toisia ihmisiä, osaksi kokonaisuutta.

Lähellä osaamista ovat myös olosuhteet – sekä fyysiset työtilat, -välineet ja -materiaalit että henkiset, kuten johtaminen, työilmapiiri, tunnelma ja muut henkimaailman asiat. Yksittäisen ihmisen osalta osaaminen saattaa loppua, jos työyhteisöstä lähtee jokin puitetekijä, tunnelmaa ylläpitävä ihminen tai vuosien aikana tutuksi tulleet tavat ja tottumukset runnotaan uusien toimintatapojen alle.

Osaaminen on näin ollen paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin pelkät Excel-taulukkoon typistetyt ominaisuudet ja kyvyt.

Työyhteisön näkökulmasta kysymys on johtamisesta, esihenkilötyöstä ja siitä, että strategiset koukerot osataan jalostaa tilanteen vaatimiin henkilöstötyön haasteisiin. Oikea-aikainen toiminta on kaiken lähtökohta – oikeanlainen osaaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan on menestyvän organisaation kivijalka, yksi niistä monista. Käytännössä kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Tulevaisuuden osaamisen johtaminen on jatkuva ja muuntuva prosessi

Strategiasta lähtevien osaamisien johtaminen on haastavaa muttei mahdotonta. Määrittelyprosessiin on saatava työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ääni. Mahdollisimman moniääninen dynaaminen yhteinen pohdinta tuottaa parempaa ja syvempää asiantuntemusta kuin yhdenkään yksittäisen asiantuntijan näkemys.

Osaaminen on liikkuva maali, ja hankala myös siinä mielessä, että sen hahmottajat myös liikkuvat.

Fountain Parkin kehittämä dynaaminen dialogi on parhaimmillaan tilanteissa, jossa välttämättä ei osata esittää edes kysymyksiä. Osaamisen yhteinen hahmottaminen onnistuu sen avulla vaivatta. Yksittäiset ihmiset, tiimit ja jopa isommat ryhmät voivat viedä pohdintansa yhteiseen areenaan, jossa ideoita ristipölytetään, rikastetaan, arvioidaan ja punnitaan vaikkapa suhteessa strategiseen tavoitetilaan. Monet tällaiset prosessit ovat jo sinällään uudistavia, puhumattakaan niissä saaduista lopputulemista ja tuloksista.

 

Lisää aiheesta