Johtaja – huomioi pandemian jälkeinen tulevaisuus, tarkista ainakin nämä kaksi asiaa

Johtaja – huomioi pandemian jälkeinen tulevaisuus, tarkista ainakin nämä kaksi asiaa

Ota tulevaisuus agendallesi jo nyt

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Moni meistä on ehtinyt istua etätöissä yli vuoden päivät, mutta viimein maailma alkaa osoittaa varovaisia avautumisen merkkejä. On aika alkaa uhrata ajatuksia sille, mitä tulevaisuus voi tarjota niin yksittäisille organisaatioille kuin työelämälle ylipäätään. Siihen, mihin olimme ennen pandemiaa tottuneet, tuskin on paluuta. Tulevaisuudessa menestyksekkäästi toimivan organisaation rakennuspalikoiden uudelleenjärjestely on hyvä aloittaa jo ennen kuin toimiston ovet lopulta aukeavat. Tässä muutama aihealue, joiden läpikäyminen ennen uuden arjen alkua kannattaa.

Varmista, että strategia elää ja hengittää myös tulevaisuudessa

On kriittistä olla kartalla siitä, miten yrityksen olemassa oleva strategia palvelee organisaation tavoitteita tänään sekä silloin, kun pandemia hellittää otettaan. Onko yrityksen suunta yhä sama kuin ennen koronaa? Onko pandemia tuonut mukanaan yrityksen ydintoimintoihin vaikuttavia muutoksia tai ehkä kirkastanut ajatuksia tietyistä prosesseista? Mitä toimintatapoja halutaan viedä uuteen arkeen? Mitä jätetään historiaan?

Strategiatyön työkalujen, kuten esimerkiksi strategiakartan tai erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden laatiminen voi auttaa tunnistamaan selkeitä muutoksia vaativia painopisteitä, jotka kannattaa huomioida ennen kuin niin sanottu exit koittaa. Voidaan esimerkiksi miettiä, syntyykö asiakkaan saama lisäarvo samoista tuotteista ja palveluprosesseista kuin ennenkin, vai kaipaako asiakas ehkä jotain aivan muuta? Voidaan myös pohtia, millaisia vaihtoehtoisia työnteon tapoja organisaatiossa kannattaisi hyödyntää pandemian jälkeen.

Strategisten painopisteiden tarkastelu myös yhdessä henkilöstön kanssa tukee hyvien käytäntöjen eteenpäin viemistä sekä mahdollisten kipukohtien tunnistamista. Uuden arjen aloittaminen sujuu jouhevammin, kun organisaatioissa reagoidaan aktiivisesti esiin nousseihin haasteisiin ja varmistetaan, että toimivia prosesseja ylläpidetään.

Pidä kulttuuri kukoistavana ja ylläpidä yhteisöllisyyttä

Toinen hellää huolenpitoa vaativa aihe on organisaation kulttuuri. Kulttuurin nykytilan selvittäminen yhdessä koko organisaation voimin toimii osoituksena siitä, että kulttuuria ja yhteisöllisyyttä johdetaan systemaattisesti, ja yhteen kokoontumisen sekä yritykselle ominaisten tapojen toimivuutta halutaan edistää. On tärkeää varmistaa, että motivaatiota ja sitoutumista ylläpitäviä kohtaamisia ja vuorovaikutuksen paikkoja syntyy.

Nykyisessä ”välivaiheessa” on hyvä ymmärtää, millaiseen suuntaan kulttuurin koetaan kehittyneen ja mikä on se liima, joka saa henkilöstön innostumaan organisaatiossa työskentelystä myös jatkossa. Kulttuurin nykytilan arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi Verkkodialogiamme, jossa ajatusten jakaminen ja kehitysideoiden arvioiminen on vuorovaikutteista sekä osallistavaa. Henkilöstön tukeminen ja luottamuksen jatkuva vaaliminen vaatii aktiivista dialogia, joka auttaa luomaan edellytykset kulttuurin kukoistukselle sekä tulevaan valmistautumiselle.

Kiikaroi horisonttiin

Vaikka pandemian jälkeinen aika saattaisi tuntua kaukaiselta loppukevään kiireiden ja tulevien kesälomien lähestyessä, ei ennakoinnin ja tulevan suunnittelun tärkeyttä tule vähätellä. Strategisen suunnittelun tai kulttuurin kehittämistyön ei kuitenkaan tarvitse olla raskas ja monivaiheinen prosessi: työn voi aloittaa esimerkiksi kevyillä pulssimittauksilla. Näin teki asiakkaamme Vapo, joka seurasi henkilöstön työhyvinvointia poikkeusoloissa. Kehittämistyössä ei tarvitse rämpiä yksin. Autamme mielellämme, jos pandemian jälkeisen arjen suunnittelu on ajankohtaista.

Lataa myös tästä Exit-strategia prosessikuvaus, joka konkretisoi palveluprosessimme uuteen arkeen valmistautumisen tukena.

Lisää aiheesta