Uusi johtaja, käytä ensimmäiset 100 päivää tilannekuvan luomiseen

Uusi johtaja, käytä ensimmäiset 100 päivää tilannekuvan luomiseen

Kun uusi johtaja aloittaa, on odotuksia paljon niin valinnan tehneellä hallituksella, yrityksen omistajilla, asiakkailla kuin henkilöstöllä. Johtajan odotetaan ottavan tilanne haltuun ripeästi ja kertovan, mitkä ovat tulevat linjaukset ja tavoitteet. Johtajan etsikkoaikana pidetään 100 ensimmäistä päivää.

Erityisesti henkilöstöllä on tarve turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteeseen, ja he kuuntelevat herkällä korvalla uuden johtajan viestejä. Useissa johtamisoppaissa puhutaan 100 päivän aikaikkunasta, jolloin uuden johtajan tulisi saada jotain näkyvää aikaan. Tätä aikaikkunaa pidetään herkkyysjaksona, jonka puitteissa uuden johtajan on paras onnistua. Ajanjakson jälkeen ikkuna sulkeutuu, ja tehtävä muuttuu huomattavasti vaikeammaksi, jos uusi johtaja alkaa vaikuttaa aikaansaamattomalta. Johtaminen on viestintää, joten valta- ja viestintätyhjiö täytyy herkästi muiden ihmisten sanomilla, jos uusi johtaja ei jämäkästi ota paikkaansa.

Millainen sitten on hyvä aloitus?

Tähän on hyvä valmistautua jo ennen tehtävän vastaanottamista. Uuden tehtävän alkuvaiheessa on syytä perehtyä tehokkaasti ja systemaattisesti organisaatioon, oli johtaja ja organisaation tilanne millainen tahansa. Uuden johtajan on hyvä oppia tulkitsemaan ja ymmärtämään organisaationsa ihmisiä ja kulttuuria, sillä johtamista ei tehdä yksin, vaan muiden avulla. On tärkeää tunnistaa vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet, sillä niiden varaan organisaation tulevaisuus rakentuu.

Sadan päivän etsikkoaika kannattaa käyttää tehokkaasti, mutta harkiten. Kokemuksemme mukaan muutaman ensimmäisen kuukauden aikana ihmiset ovat herkimmillään kuuntelemaan, mitä uudella johtajalla on sanottavana. Saman ajan he ovat erittäin innokkaita antamaan omat ajatuksensa johtajan käyttöön. Käyttämällä viisaasti sadan päivän kuherruskuukauden luot pohjan kestävälle vuorovaikutukselle organisaatiosi kanssa.

Johda itseäsi, tee suunnitelma

Johtajat kokevat sadan päivän etsikkoajan eri tavoin. Osan mielestä se kuluu tehtävän haltuun ottamiselle. Toisten mielestä aika pitää käyttää kuunteluun, kun osa taas kokee, että ensimmäiset muutokset olisi hyvä saada vähintään alkuun sadan päivän kuluessa. Oleellista on päätös, miten etsikkoaikansa käyttää. Voit tehdä itsesi kanssa päätöksen, että otat aikaa perehtymiselle ja suunnittelet, mitä haluat etsikkoajallasi saavuttaa.

Kysy siis itseltäsi:

  • Mikä on organisaation oikea tilannekuva?
  • Mikä on 100 päivän tavoitteesi?
  • Mitä haluat saada aikaan tuon 100 päivän aikana?
  • Miten saat tavoitteet toteutumaan?
  • Mitä hallitus sinulta odottaa?
  • Mitä henkilöstö ja muut sidosryhmät sinulta odottavat?

Lisää aiheesta