Vastuullinen yritystoiminta näkyy viivan alla

Vastuullinen yritystoiminta näkyy viivan alla

Vastuullinen yritystoiminta on kilpailuetu, jonka yhä useampi organisaatio ottaa tosissaan. Vastuullisuus on läpinäkyvyyttä ja kovan paikan tullen myös näyttöjä siitä, että toiminnalla ja ennen kaikkea johtamisella on väliä ja vaikutusta.

Tuotteita ja palveluita ostavat sekä yrityksiin sijoittavat ihmistet ja tekevät yhä useammin sijoituspäätöksiään myös sen mukaan kuinka vastuullisesti yritys toimii. Vastuullinen yritystoiminta on osa kilpailukykyistä bisnestä ja näkyy viivan alla hyvässä ja pahassa. Se kertoo kestävästä toiminnasta tai on näkymättä, kun pitkään rakennetut asiakassuhteet murenevat, sijoittajat kaikkoavat ja yritys joutuu tutkivan journalistin hampaisiin omaa syytään. Kalliilla rakennettu maine voi valua hiekkaan hetkessä.

Hämmästelen välillä sitä, että yritysjohto näyttää ottavan huikeita riskejä vastuullisessa johtamisessaan. Vaikuttaa siltä, että kova kilpailu johtaa häikäilemättömään oman edun tavoitteluun, jota jopa hallitukset tuntuvat katsovan joskus läpi sormien.

Vastuullinen yritystoiminta vaatii vastuullista johtamista

Myötätuntoni on yritysvastuujohtajien ja heidän tiimiensä luona silloin, kun kaikki ei mene putkeen ja maine on vaarassa. Toisaalta mietin, osaavatko yritysvastuujohtajat pukea vastuullisuuden numeroiksi kulmahuoneisiin ja hallituksen kokouksiin. Jos näin ei ole, niin sittenhän kysymys on keskinäisen kommunikaation kehittämistarpeesta ja kenties myös ymmärryksen lisäämisestä.

Näin ollen vastuullisuudessa voi piillä isompikin hyödyntämätön kaupallinen potentiaali, jonka hyödyntämistä kannattaisi miettiä yhdessä yritysvastuujohtajan ja koko johtoryhmän kanssa.

Bisneshyödyt esiin johtoa kuulemalla

Ideaalitilanteessa yritysvastuutyö on osa päivittäistä työtä ja johtamista sekä osa yrityksen arvopohjaa. Sidosryhmien kuuntelemisen ja säännöllisen kehitystyön lisäksi on olennaista saada dialogissa kerätty yristysvastuudata organisaation parhaaksi mahdolliseksi hyödyksi.

Teemme paljon yritysvastuuseen liittyvää työtä ja kannamme vastuuta yhdessä asiakkaidemme kanssa yhteistyömme vaikuttavuudesta ja kerätyn tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä.

Olemme kehittäneet palvelun, virtuaalisen workshopin, jonka avulla esimerkiksi sidosryhmien osallistamisen tuloksia voidaan jatkojalostaa helposti ja nopeasti vaikka viikossa ylimmän johdon ja hallituksen kanssa.

Ajatus on pyytää johdolta kannanottoa vastuullisuuden kehittämiseksi ja sidosryhmien osallistamisesta saatujen tulosten bisnesvaikutuksiin. Käytännössä siis siihen, miten sidosryhmien eli asiakkaiden ja myös sijoittajien odotukset saadaan näkymään viivan alla ja mitkä kehitysaihiot otetaan työn alle missäkin vaiheessa.

Jatkuva dialogi ja suunnan tarkistaminen on paikallaan myös yritysvastuutyössä. Jos aihe on sinulle ajankohtainen, autamme mielellämme.

Lisää aiheesta