Yritysvastuu on vastuullista liiketoimintaa jo monessa yrityksessä

Yritysvastuu on vastuullista liiketoimintaa jo monessa yrityksessä

Vastuullisuusteemat painavat yritysten vaakakupissa yhä enemmän ja enemmän ja paineet niin yritysten henkilöstön kun sidosryhmienkin vastuullisuustarpeiden huomioimisesta kasvavat jatkuvasti. Termi yritysvastuu löytyy lähes jokaisen yrityksen verkkosivuilta aihealueena, jonka eteen halutaan tehdä suuria asioita – näkyvästi sekä kokonaisvaltaisesti.

Me Fountain Parkissa olemme nyt lähestyneet yritysvastuuta vastuullisuusmittari-palvelun avulla, laajemman ja kattavamman sidosryhmädialogin sekä olennaisuusmatriisin lisäksi.

Mitkä yritysvastuun teemat ovat Fountain Parkilaisille lähimpänä sydäntä?

Yritysvastuu on läsnä liiketoiminnan kaikilla alueilla

Jarkko Kuusinen, yksi Fountain Parkin perustajista

Erityisen tärkeää on yrityksen tarpeiden pohjalta toimiminen. Fountain Parkissa tehdään töitä yritysvastuun alueella, koska yritykset Suomessa ovat nähneet yhteyden kestävän liiketoiminnan sekä vastuullisten ratkaisujen välillä. Myös sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa ja yleensä sidosryhmien tukea saadaan, kun vastuullisen toiminnan kriteerit täyttyvät. Yritysvastuun konsepti on laaja ja se sisältyy kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin, eikä esimerkiksi ainoastaan ympäristöasioihin, joista yritysvastuu on aikoinaan lähtenyt liikkeelle. Nykyään on tärkeää tarkastella yritysvastuuta kokonaisuutena, eikä keskittyä pelkästään siihen, mitä tehtaiden savupiipuista tulee. Yritysvastuu on koko liiketoiminnan kattavaa toimintaa: johtamista, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, avoimuuden vaalimista sekä läpinäkyvää viestintää.

Rahoituspalveluyritys BlackRockin perustajaa, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa Larry Finkiä lainaten: ”Yhteiskunta vaatii, että yritykset, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla toimivat, palvelevat kollektiivista tarkoitusta. Jotta tulevaisuuden menestys voidaan taata, jokaisen yrityksen täytyy tuloksen tekemisen lisäksi näyttää, miten tämä tulos voi palvella yhteiskuntaa positiivisella tavalla. Yritysten tulee olla hyödyksi kaikille sidosryhmilleen: osakkeenomistajilleen, henkilöstölleen, asiakkailleen sekä yhteisöille, joissa se toimii.”

Tärkeää on, että yritykset ovat tietoisia omasta roolistaan yhteiskunnassa sekä siitä, miten ne hallinnoivat ympäristölle aiheuttamiaan vaikutuksia.

Lue Larry Finkin toimitusjohtajan kirje tästä.

 

Huoli arktisista alueista ja mikromuovien vallankumouksesta

Hanna Ali-Melkkilä, yksi Fountain Parkin perustajista

Suomi on tänä vuonna Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja sen myötä arktisten alueiden haasteet ovat onneksi pinnalla ja keskusteluissa. Purjehtijana haluan kiinnittää huomiota arktisten alueiden suojeluun ja esimerkiksi jääkarhujen suojeluun. Näiden uljaiden eläinten elinolot heikkenevät jääpeitteen ja jäävuorien sulamisen vuoksi. WWF Finlandilla on paraikaa meneillään keräys jääkarhujen suojelemiseksi. Samalla voi onnitella Laivakoira Lattea, joka täytti 15 vuotta. (Laivakoira Latte on maailmanympäripurjehtija ja pohjoisnavankiertäjä ja osana s/y Sareman miehistöä purjehtinut sekä luoteis- että koillisväylän ja purjehtii parasta aikaa Chilen rannikkoa etelään kohti Kap Hornia.)

Pääset tästä WWF:n keräykseen.

Toinen merkittävä huoleni on valtamerien roskaantuminen ja erityisesti valtamerissä lepäävä muovi. Olen omin silmin nähnyt Intian valtamerellä kaukaisten saarten, Christmas Islandin ja Cocos Keelingin, rannoilla kasoittain muovijätettä. Varvastossuja, muovipulloja, muovikasseja ja sandaaleja vain esimerkkinä. Pelkäänpä, että muovia on merissä kohta enemmän kuin kalaa. Mediassa uutisoitiin äskettäin, että pelkästään Helsingin rannoilta löytyneestä roskasta 90% on muovia. Tästä voi vain aavistaa, kuinka paljon muovia kelluu erikokoisina kappaleina valtamerissä ja erityisesti kuinka paljon sitä on hajonnut pienen pieniksi murusiksi mereen pinnan alle. Näitä murusia ei silmä edes havaitse. Lintujen ja kalojen kautta muovin murut päätyvät myös ihmisten elimistöön aiheuttaen terveyshaittoja ja jopa hengenvaaraa.

Lue täältä Helsingin Sanomien artikkeli muovijätteestä.

 

Ei toista ilman toista

Anu Valtari, projektipäällikkö

Vastuullisuusteemojen paremmuusjärjestykseen laittaminen on todella haastavaa. Esimerkiksi, jos tarkastellaan jotakin tuotetta, ei voida ainoastaan korostaa sen laatua ja jättää koko toimitusketjua tarkastelun ulkopuolelle. Fountain Parkissa vastuullisuus on yksinkertaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi monella yritysasiakkaallamme. Meidän toiminnassamme olennaisimpia vastuullisuusteemoja ovat mielestäni henkilöstön hyvinvointi sekä tiedon vastuullinen hallinta ja analysointi. Pidän yleensä ottaen ihmisten, niin henkilöstön kuin paikallisväestönkin, kohteluun liittyviä vastuullisuusteemoja erittäin tärkeinä, mutta ympäristöasioiden tulee kulkea niiden rinnalla: jätteiden lajittelua, päästöjen hallintaa sekä energiatehokkutta ei sovi unohtaa.

Corporate Knights Inc. julkaisi juuri listan sadasta maailman vastuullisimmasta suuryrityksestä. Suomalaisille tuttu Neste saavutti arvioinnissa kunniakkaan kakkossijan. Tutustu listaan täältä.

Asiat tärkeysjärjestykseen – sidosryhmien odotuksista liiketoimintavaikutuksiin

Fountain Parkin asiantuntijat ovat tehneet vastuullisen liiketoiminnan kanssa töitä jo vuosia. Kattava uusia havaintoja liiketoimintaympäristöstä nostava sidosryhmädialogi -palvelu olennaisuusmatriiseineen on jo tuttu monelle asiakkaallemme. Nyt olemme kehittäneet vastuullisuusmittarin, joka perustuu yrityksessä olemassa olevien vastuullisuusteemojen arviointiin. Osallistujat saavat vapaasti arvioida eri vastuullisuusteemojen merkitystä aina yrityksen rehellisyydestä ja luotettavuudesta hiilijalanjälkeen. Mittarissa on mahdollista myös arvioida itselle tärkeimpien vastuullisuusteemojen merkittävyyttä ja pohtia yrityksensä vastuullisuuden tämänhetkistä tilannetta. Tuloksena saadaan arvokasta tietoa sidosryhmien mielipiteistä, rehellisesti ja reaaliaikaisesti. Vastuullisuuden iskostaminen yritykseen on pitkäaikainen prosessi, joten on tärkeää, että yrityksen itsensä näköiset teemat valitaan tarkasteluun tulevaisuutta varten. Erityisesti henkilöstön osallistaminen vastuullisuusteemojen arviointiin on lähes välttämätöntä – ihmisethän yrityksen loppupeleissä tekevät.

Tutustu vastuullisuusmittariin: www.fountainpark.fi/vastuullisuus-mittari/ 

 


Fountain Park on osallistavan johtajan yhteistyökumppani, joka edistää yritysten ja julkisen sektorin uudistumista, kasvua ja kehittymistä Strategiadialogi -palvelullaan.

Lisää aiheesta