Digitalisaation johtaminen vaatii joukkoja

Digitalisaatio näkyy valtionhallinnossa kaikkien arjessa ja iso osa työtä on sen myötä siirtynyt verkkoon. Se muuttaa sisäisiä prosesseja, ja lisäksi digitalisaatiolle on ladattu paljon odotuksia palveluiden järjestämisen suhteen. Miten tuottaa tulevaisuudessa kansalaisille parempia palveluja kustannustehokkaasti ja miten hyödyntää valtavia tietovarastoja uusilla tavoilla?

Digitalisaatiota pitää johtaa, mutta johtamisen mallit ja työn määritelmä vaativat uudistamista. Vanhat konstit eivät päde, kun teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn ja asiakkaina onkin koko maailma. Toisaalta on panostettava teknologisiin innovaatioihin ja toisaalta on johdettava ihmisiä kohti muutosta. Kehittämisen näkökulmasta teknologia taitaa olla helpompi rasti, sillä suurin osa panostuksesta menee asioiden käytäntöön viemiseen.

Digitalisaatioajan johtaja osaa hyödyntää teknologiaa yhteydenpidossa omaan organisaatioonsa, mutta myös suhteessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Asiakkaat, henkilökunta ja koko sidosryhmäverkosto on iso voimavara, jonka kanssa jatkuva vuorovaikutus on välttämätöntä. Yksittäisessä ajatuksessa voi piillä viisaus ja vain jatkuvalla kuuntelulla ja keskustelulla eri taustaisen ison joukon kanssa yksittäinen ajatuskin tullee kuulluksi ja sen merkitys arvioiduksi. Samalla kun löydetään uusia ideoita toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, tuo lisääntynyt vuoropuhelu lisää luottamusta ja joustavuutta. Tämä saa asiat sujumaan ja tekemisen tuntumaan mielekkäämmältä.

Toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä on valjastaa niin oma väki kuin asiakkaatkin tekemään muutosta yhdessä. Verkko mahdollistaa jatkuvan dialogin tuhansien ihmisten kanssa. Fountain Parkin verkkoaivoriihen teho perustuu ison joukon osallistamiseen, nopeuteen sekä siihen, että verkossa ihmiset kertovat ajatuksistaan avoimemmin kuin kasvotusten. Tulosten vaikuttavuus on välitöntä kun löydetään paitsi kehittämisen prioriteetit ja toimenpiteet vaikuttavimmille asioille.

Tavataan tiistaina 19.5. Valtio Expossa teeman äärellä. Tervetuloa osastollemme juttelemaan joukkoistamisen ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja samalla katsomaan uutta kuvatauluihin perustuvaa tiedonkeräämismenetelmäämme.

Kerromme mielellämme lisää aiheesta, ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen!

Maarit Viik-Kajander

Maarit työskenteli erityisesti julkisen sektorin kysymysten asiantuntijana Fountain Parkissa.

”On kiinnostavaa ratkoa asiakkaiden kanssa haasteita, tuoda joukkojen viisaus ja piilevä tieto hyötykäyttöön ja päätöksenteon tueksi.”

Suosittelemme

Seitsemän teesiä digitalisaatiosta

Mitä Fountain Parkin verkkoaivoriihet kertovat Digitalisaatio on ollut fasilitoimiemme verkkoaivoriihien teemoina useasti, kun on haettu keinoja uusiutumiseen tai kustannustehokkuuteen. Organisaatioita ja kansalaisia on myös haastettu pohtimaan, miten digiloikka otetaan tai miten tieto- ja viestintätekniikka… Lue lisää!

Parvessa äly jyllää – strategiatyön uudet tuulet puhaltavat

It-yhtiö Vincitin toimitusjohtaja ja perustaja Mikko Kuitunen puhuu asiaa uusimman Fakta-lehden (2/2016) kolumnissaan. Hän korostaa, että strategian tekemisen tavat kaipaavat muutosta – vain arkea lähellä olevat strategiat voivat saada muutosta aikaan. Mikko Kuitunen kannustaa tarinoiden voimaan. Henkilöstö… Lue lisää!

Mitä on digitalisaatio?

Kukaan ei voi enää välttyä digipöhinältä, mutta kyseessä ei ole ohimenevä hype. Olemme kuitenkin vasta digivallankumouksen alkumetreillä, mutta eräänä päivänä asia on yhtä arkinen ja itsestään selvä kuin pyykkikone tai hissi. Mistä digitalisaatiossa oikeastaan on kyse ja miten asiaa voisi jäsennellä?… Lue lisää!