Fountain Park

Luotettava muutosjohtamisen kumppani

Fountain Parkilla on yli 20 vuoden kokemus digitaalisesta yhteiskehittämisestä sekä osallistamisesta. Autamme asiakkaitamme muutosprosessien läpiviennissä ja sidosryhmien kuulemisessa osana prosessia. Verkkopohjainen palvelumme auttaa osallistamaan keskeisimmät sidosryhmät muutokseen, ja löytämään merkityksellisimmät kehittämiskohteet. Fountain Park on toteuttanut yli 4000 hanketta ja yhteiskehittämisen projekteihin on osallistunut yli 6 000 000 osallistujaa.

Tehokasta ja tavoitteellista dialogia

Mielestämme hyvä johtaminen on osallistavaa, nopeaa, ajasta ja paikasta riippumatonta jatkuvaa vuoropuhelua. Johtaminen on myös varautumista yllätyksiin. Tavoitteemme on edistää hyvää johtamista Suomessa tarjoamalla luotettavia ja innovatiivisia dialogisia menetelmiä, joilla kokonaisuuden olennaiset osat voidaan hallita.

Sidosryhmät mukana kehittämistyössä

Palvelumme avulla sidosryhmilläsi on mahdollisuus ajatella ja kehittää asioita, ideoita ja organisaatiota yhdessä, ajasta ja paikasta riippumatta. Me Fountain Parkissa tulkitsemme tuhannet avoimet ideat selkeiksi teemakokonaisuuksiksi ja konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi.

Näin se toimii käytännössä

1. Kutsu sidosryhmäsi ratkaisemaan haluamaasi haastetta

2. Osallistujat ideoivat ratkaisuja omin sanoin avoimien kysymysten kautta

3. Osallistujat priorisoivat muiden antamat ideat ja jatkojalostavat niitä

4. Löydä osallistujien mielestä tärkeimmät, puhuttavimmat ja mielipiteitä jakavat ideat

5. Tuloksena saat analysoitua tietoa ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia muutoksen läpivientiin

6. Osallistamisen prosessin myötä voit tehdä perusteltuja päätöksiä sidosryhmien tuella