Fountain Park

Mitä?
Tarjoamme joukkoistamiseen perustuvia digitaalisia ratkaisuja organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen. Johtamisen, strategiatyön, yritysvastuun ja opetustoimen asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme kehittämisprosessien läpi ja osallistamalla keskeiset sidosryhmät löydämme merkityksellisimmät kehittämiskohteet.

Miten?
Verkkoaivoriihi osallistaa ja sitouttaa suuretkin sidosryhmäjoukot yhteiseen kehittämiseen, ja se tekee myös prosessista näkyvän. Kehittämisprosessiin voidaan kytkeä lisäpalveluita asiakkaan tarpeen mukaan.

Miksi?
Asiakkaamme saa prosessin lopputuloksena osallistujajoukon parhaimmaksi arvioimat näkemykset, jotka on analysoitu konkreettisiksi kehittämisehdotuksiksi. Työskentelymenetelmämme tehostaa tiedonsaantia liiketoiminnan kannalta olennaisista asioista. Joukkoistamisen periaatteella toimiva verkkoaivoriihi on myös reilu, sillä se nostaa parhaat ideat esiin, ei äänekkäimmät vaatimukset.


Visio

Hyvä johtaminen on osallistavaa, nopeaa, ajasta ja paikasta riippumatonta jatkuvaa vuoropuhelua. Johtaminen on myös varautumista yllätyksiin. Tämä edellyttää luotettavia ja innovatiivisia työkaluja, joilla kokonaisuuden olennaiset osat voidaan hallita.

Vastuullisuus

Fountain Park kuuluu YK:n Global Compact Pohjoismaiden verkostoon. Raportoimme vuosittain edistymisestä sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa (COP, Communication on Progress). Lue tuorein raporttimme Fountain Park COP 2015.

Avoimet työpaikat

Voit lähestyä meitä lähettämällä avoimen hakemuksen osoitteeseen janne.jauhiainen@fountainpark.fi


Perustietoja

  • Perustettu vuonna 2000
  • Henkilöstön omistama yritys
  • Henkilöstöä 11
  • Asiakkaina satoja yrityksiä, järjestöjä ja julkisen sektorin organisaatioita Suomessa ja ulkomailla