Rekisteriseloste

Fountain Park Oy:n asiakasrekisterin seloste
Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä
Fountain Park Oy, Y-tunnus: 1632083-4, Hämeentie 153 B, 00560 Helsinki.

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen, janne.jauhiainen@fountainpark.com, puhelinvaihde: 010 424 3000

3. Rekisterin nimi
Fountain Park Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterissä ylläpidetään Fountain Parkin olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitamiseksi, kehittämiseksi, kohdentamiseksi ja seuraamiseksi. Tietoja käytetään asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitamiseksi sekä yleisesti asiakkuuden ja Fountain Parkin liiketoiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, organisaatio, tehtävä organisaatiossa ja yhteystiedot yrityksessä. Lisäksi tallennetaan tiedot tilatuista postituslistoista (esim. blogipäivitykset, uutiskirjeet) sekä muita palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tai muuten asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti yrityksiltä ja yhteyshenkilöiltä itseltään sekä yritysten julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja saadaan Fountain Parkin sidosryhmiltä ja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, kuten hakemistopalveluyrityksiltä ja julkisilta rekisterinpitäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Fountain Park ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisteri on sähköinen. Tiedot tallennetaan palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.