5 täsmävinkkiä strategisen johtamisen kumppanin valintaan

1. Kaikki viisaus ei ole yhden ihmisen päässä

Fiksu johtaja ymmärtää, että kokenut johtoryhmäkään ei voi tietää kaikkea mitä henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ajattelevat. Siksi muutos- ja kehittämistilanteissa on erittäin tärkeää osallistaa kaikki sidosryhmät, jotka ovat keskeisiä onnistumisen kannalta ja joilla saattaa olla bisneksen kannalta olennaista tietoa. Hyvä ja avoin vuorovaikutus edesauttaa sitoutumista, vähentää muutosahdistusta ja johtaa parempiin tuloksiin. Parhaimmillaan myös luutuneet käsitykset saavat kyytiä tai prosessin aikana löytyy arvokkaita hiljaisia signaaleita.

Tästä syystä palvelussamme on aina keskeistä haasteen joukkoistaminen, eli joukkojen viisauden hyödyntäminen.

2. Verkkoaivoriihi on ainutlaatuinen

Menetelmällämme voit osallistaa ajasta ja paikasta riippumatta suuren määrän ihmisiä kustannustehokkaasti. Sidosryhmät otetaan mukaan kehittämisprosessiin yhteisellä ideoinnilla, ja ideoiden arvioinnilla ja jalostamisella. Verkkoaivoriihi on vuonna 2000 käyttöönotettu suomalainen innovaatio, joka on tarkoitettu organisaatioiden strategisen johtamisen välineeksi joukkoistamista hyödyntäen. Lastentaudit ovat meillä jo historiaa.

3. Saat aina käyttöösi asiantuntemuksemme

Haluamme varmistaa, että saat yhteistyöstämme mahdollisimman suuren hyödyn ja lopputuloksena konkreettisia kehittämisehdotuksia. Emme hukuta asiakastamme tilastomassaan tai nippelitietoon, vaan koostamme suuresta aineistosta käyttökelpoisen analyysin, joka antaa hyvät eväät jatkaa eteenpäin. Ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme tarjota myös lisäpalveluja, esimerkiksi strategiatyön fasilitointiin tai yritysvastuun konkretisointiin liiketoiminnassa, jos yrityksesi tarve sitä vaatii.

Palvelumme sisältää aina verkkoaivoriihen lisäksi asiantuntijamme ja analyytikon työtä, joka varmistaa sen että palvelumme rullaa teknisesti ja sisällöllisesti. Verkkoaivoriihi on tekninen alusta, ihmistyötä tarvitaan ajattelemaan ja tekemään valintoja, jotta lopputulos on asiakkaalle hyödyllinen.

4. Sitouttaminen ja osallistaminen tekevät tulosta

Verkkoaivoriihessä on keskeistä osallistaminen. Osallistujat voivat itse kertoa mikä on heille merkityksellistä, ja arvioida muiden osallistujien ideoita. Palvelumme on prosessimainen kokonaisuus, joka soveltuu parhaiten kehittämistilanteisiin, joissa osallistamisella ja yhteisen käsityksen muodostamisella on suuri merkitys onnistumisen kannalta, ei niinkään tiedonkeruu. Palvelussamme on keskeistä joukkoistaa haaste ja osallistaa näin sidosryhmiä yhteisen tilannekuvan määrittelyyn.

Mielestämme verkkoaivoriihtä ei pidä verrata verkkokyselyyn. Kyselyssä vastataan valmiisiin vaihtoehtoihin, sopivat ne henkilön ajatuksiin tai eivät!

5. Valitse osaava ja kokenut asiantuntija

Fountain Park on toiminut strategisen johtamisen ja kehittämisen asiantuntijana vuodesta 2000. Olemme toteuttaneet tuhansia kehittämisprojekteja sadoille asiakkaillemme yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä.