Lataa opas tuottavaan henkilöstöjohtamiseen

Hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilöstö on organisaation tärkein resurssi. Tyytyväinen työntekijä kokee voivansa vaikuttaa työhönsä ja tulevansa kuulluksi.

Työtyytyväisyydellä on suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn, taloudellisen tulokseen ja maineeseen.

Tämän oppaan tarkoituksena on innostaa omaksumaan osallistava ote johtamisessa. Nosta työn tuottavuus uudelle tasolle ottamalla parhaat asiantuntijat, omat työntekijät, mukaan työn ja organisaation kehittämiseen.

Lataa käyttöösi maksuton Työyhteisö toimivaksi – tulos syntyy ihmisistä -opas.