Kestävän kehityksen tavoitteet saksalaisissa yrityksissä

Syksyllä 2015 YK:n jäsenmaat sopivat toimintaohjelmasta ja 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Suuri joukko yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajia osallistui näiden tavoitteiden laatimiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat ensi kertaa yhtäläisesti niin kehitys- kuin teollisuusmaitakin antaen toimintaohjelmalle lisää painoarvoa. Kukin maa soveltaa tavoitteita käytäntöön oman yhteiskuntansa ehdoilla. Näin eri maissa luodaan tulevaisuutta varten omat kestävän kehityksen strategiat, joilla tulee olemaan suora vaikutus investointipäätöksiin ja talouteen.

Haluamme osaltamme olla mukana tukemassa yrityksiä niiden sovittaessa kestävän kehityksen tavoitteita käytäntöön. Deutsche Global Compact Netzwerk, econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft ja Fountain Park kutsuvat saksalaiset yritykset tähän pro bono -verkkoaivoriiheen kertomaan näkemyksistään. Aivoriihen tulosten avulla saadaan kansalliseen, kestävän kehityksen tavoitteista käytävään keskusteluun uusia ideoita sekä apua taloutta tukevien tekijöiden tunnistamiseen ja priorisointiin. Osallistujille toimitetaan lisäksi myös tulosraportti, jonka tietoja he voivat hyödyntää omassa työssään.

Verkkoaivoriihi käynnistetään 30.5.2016, ja se on osallistujille avoinna kolmen viikon ajan, osallistuminen on nimetöntä. Tulokset julkistetaan sivustollamme elokuun aikana.

Anu Kokko

Anu teki Fountain Parkissa asiakastyötä sekä julkisen sektorin että yritysasiakkaiden parissa.

”Inspiroidun kiinnostavista ihmisistä ja heidän haasteistaan. On aina yhtä innostavaa elää mukana prosessissa, jossa joukkojen viisaus valjastetaan auttamaan johtamisen arjessa. Tyytyväinen asiakas on oikeasti se paras palkinto tehdystä työstä.”

Suosittelemme

#Agenda2030 – Yritykset tarttuvat aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Metsä Group, Nokia ja tanskalainen Danfoss tekevät jo työtä YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Otimme yhteyttä näihin yrityksiin ja kysyimme, mitä SDG:t (Sustainable Development Goals) heille merkitsevät.  Mistä SDG:ssä on kyse? YK:n jäsenmaat sopivat syyskuun lopulla uusista kestävän… Lue lisää!

HR yritysvastuun muutosagenttina – unohdettu kilpailuedun tuoja?

Vastuullisuuskeskustelu on vasta viime aikoina se liitetty myös henkilöstöjohtamisen kenttään.… Lue lisää!

Vastuullisuus näkyy viivan alla

Vastuullisesta yritystoiminnasta puhutaan yhä enemmän. Vastuullisuus on läpinäkyvyyttä ja kovan paikan tullen myös näyttöjä siitä, että toiminnalla ja ennen kaikkea johtamisella on väliä ja vaikutusta.… Lue lisää!