Kari Nuuttila

Kari Nuuttila on toiminut Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän johtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen työryhmissä, muun muassa Etelä-Pohjanmaalla digitaalisen sote-mallin valmistelussa. Valmisteilla on myös asiakasosallisuushanke, joka yhdistää palvelujen käyttäjät, kokemusasiantuntijat, asiantuntijat sekä päätöksentekijät. Hankkeessa on tarkoitus ottaa erityisesti myös järjestötoimijat mukaan kokemusasiantuntijuuden ja asiantuntijuuden näkökulmasta.

(Kuva: Tejuka-lehti)